Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Projekt ekologického internátu získal první cenu!

Projekt nového školního internátu získal již několik ocenění na mezinárodní konferenci doktorského studia Juniorstav, pořádanou VUT Brno.

V roce 2011 ocenila odborná porota příspěvek s názvem „Solární internátní škola v Himálajích – modelová stavba kombinující moderní a tradiční stavitelství“ prvním místem v sekci Architektura v pozemním stavitelství a tento příspěvek byl také vyhlášen nejlepším z celé konference, na které soutěžilo skoro 400 účastníků. Proděkan pro vědu a výzkum prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., který cenu předával, sdělil ostatním soutěžícím, že se osobně přijede podívat na realizaci takto zajímavého projektu.

V roce 2012 příspěvek s názvem „Hodnocení úspěšnosti odborné asistence obyvatelům Malého Tibetu při výstavbě nové ekologické školy“ byl vyhlášen porotou jako jeden z tří nejlepších příspěvků v sekci „realizace staveb“. Video záznam prezentovaného přísěvku:

 

O konferenci: Juniorstav je největší a nejprofesionálnější konference pro studenty doktorského studia pořádaná na území České republiky. Každoročně zde soutěží přibližně 400 účastníků rozdělených do osmi hlavních sekcí (které mají vlastní podsekce). Každý příspěvek na konferenci musí být doporučen recenzentem před jeho publikováním ve sborníku a následně na konferenci.