Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Iniciační fáze rozvojového projektu za námi a pokračujeme dále

V průběhu let 2011 až 2013 proběhla iniciační fáze rozvojového projektu Spring Dales Public School. V první dva roky (z celkových deseti) rozvojového plánu školy v Mulbekhu sloužily k ověření, zda bude možné realizovat projekt rozvoje školy v plném rozsahu. V rámci listopadových jednání mezi Brontosaury v Himálajích a školou v Mulbekhu si obě strany potvrdily, že o vzájemnou spolupráci stojí a v realizaci rozvoje školy hodláme pokračovat.

Iniciační fáze projektu slouží k ověření zúčastněných stran, zda vzájemná spolupráce na projektu má smysl. V případě spolupráce projektu rozvoje školy v Mulbekhu jsme měli zájem zjistit, zda například dostupná infrastruktura umožňuje realizovat výstavbu školy v kvalitě, která bude vyhovovat podporovatelům školy; zda vedení školy v Mulbekhu je schopno efektivně zužitkovat pomoc od zahraniční organizace a zda přítomnost zahraničních pracovníků má vůbec smysl; zda škola v Mulbekhu má zájem realizovat rozvoj školy v naplánovaném rozsahu; a další skutečnosti. Pokud by realizaci plného rozsahu rozvoje školy v Mulbekhu bránily nějaké zásadní skutečnosti, iniciační fáze slouží k jejich odhalení a vyvození odpovídajících kroků.

V průběhu iniciační fáze se podařilo realizovat výzkum zvolených stavebních technik postavením testovací budovy; postavit hrubou stavbu nových školních tříd a nového školního internátu; postavit solární elektrárnu, která svým výkonem pokryje celý nový školní kampus; podařilo se vytvořit první výukový plán; ve škole se učí nové předměty (tělocvik atd.); 2/5 zaměstnanců školy jsou obyvatelé vesnice Mulbekh a bylo vytvořeno 5 nových pracovních pozic; školní obrat se zvýšil z 0,6 milionu rupií ročně na 1,5 milionu rupií ročně; škola provozuje první podnikatelský projekt – pronájem vlastního náklaďáku; škola má novou organizační strukturu, které umožní rychlejší a flexibilnější rozhodování.

V průběhu iniciační fáze přispěli Brontosauři v Himálajích na rozvoj školy v Mulbekhu 2,4 milionu Kč (85% na stavbu školního internátu, 15% na zajištění finanční stability školy), na projektu se podílela desítka odborníků a ve škole pomáhalo stopadesát dobrovolníků. Na rozvoj školy v Mulbekhu přispěla také nadace Dalajlama Trust v celkové výši 3,4 milionu Kč, francouzská neziskovka Himalayan Dialect 0,6 milionu Kč a indická vláda 0,8 milionu Kč.

V rámci jednání realizovaných v průběhu listopadu mezi Brontosaury v Himálajích a školou v Mulbekhu si obě strany potvrdily, že o vzájemnou spolupráci stojí a v realizaci rozvoje školy hodláme pokračovat.

Fotografie: