Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Rozhovor: Jiří Sázel - Pojeďte do Himálají za výukou buddhismu! Nový způsob jak podpořit školu v Mulbekhu

Brontosauři nabízejí nový způsob, jak pomoci škole v Mulbekhu, co je jeho pointou?

Můžete odjet do Himálají na výuku buddhismu. Kurz bude probíhat jeden týden v klášteře ve vesnici Mulbekh a část peněz, které bude výuka stát, podpoří školu v Mulbekhu.

Jak tedy výuka buddhismu bude porovat školu v Mulbekhu?

Jednou z oblastí rozvoje školy v Mulbekhu je finanční zabezpečení jejího provozu sociálním podnikáním. Jejím cílem je, aby vedení školy bylo schopno zajistit finance k provozu školy i bez přítomnosti zahraniční neziskové organizace. S ohledem na skutečnost, že přibližně 55 % ročního příjmu obyvatel Ladakhu je z turismu, myslím, že pokud škola bude tímto způsobem získávat finanční prostředky na svůj provoz, dobře to kopíruje způsob, jak si většina lidí v Ladakhu vydělává.

Pokud ale Brontosauři v Himálajích seženou účastníky kurzu, dovedou je na místo a tam se budou o ně starat, škola v Mulbekhu bude stejně pořád závislá na spolupráci s vaší organizací, je to tak?

Snažíme se, aby spolupodílení školy na úspěchu a realizaci kurzu bylo co největší. V současnosti poskytuje škola v Mulbekhu prostory, kde kurz probíhá (Klášter v Mulbekhu) a zajišťuje kvalifikovaného učitele (pana Viveka). Prostory kláštera i učitel kurzu komeční činnost normálně nedělají, ale proto si přejí dobré vzděklání pro děti z vesnice Mulbekh, svolili tuto činnost dělat. Škola v Mulbekhu bude také organizovat program cesty účastníků kurzu, od cesty z letiště až po cestu na letiště. Brontosauři v Himálajích jim poskytnou pouze doporučení a rady ohledně organizace a práce s „evropským publikem“. S ohledem na argumenty výše si myslím, že jejich spolupodílení na úspěchu akce je významné.

Navíc, rádi bychom v budoucích letech předali nabídku tohoto kurzu buddhismu českým cestovním kancelářím, které by sháněly jeho účastníky. Škola v Mulbekhu by mohla spolupracovat s nimi popřípadě si sama vyhledat CK kanceláře ke spolupráci.  

A co když to nebude fungovat?

Jak bude fungovat tento druh sociálního podnikání v dlouhodobém hledisku (třeba za pět let a více) nejsme schopni v současnosti odhadnout. I kdyby se to nedařilo, myslím, že důležitý přínos bude taky vlastní zkušenost vedení školy v Mulbekhu, s různými druhy sociálního podnikání. Například budou schopni rozlišit, že podnikání, do kterého se na počátku investuje, je jiné, než podnikání, které využívá již současné investice. Například ideální by bylo, pokud by škola v Mulbekhu soustředila své budoucí sociální podnikání pouze na vzdělávání, aby se nepotýkala s příliš velkou režií navíc.

Co kdyby se někdo chtěl kurzu zúčastnit?

Ať si přečte více na tomto odkazu. Těšíme se na zájemce :-)