Back to top

Příběhy z Malého Tibetu

Připravovaná kniha příběhů s názvem „Příběhy z Malého Tibetu“ bude obsahovat vyprávění pamětníků o minulosti této země, příběhy ze současnosti a představy o budoucnosti života obyvatel z Malého Tibetu. Budou vydány dvě varianty knihy a to v originálním znění (angličtina) pro obyvatele Malého Tibetu a v češtině pro české čtenáře v předpokládaném množství 1000 Ks od každé varianty.

Český čtenář najde v knize poutavé a romantické příběhy z minulosti, legendy a pohádky předávané z generace na generaci, kterým budou kontrastovat představy žáků základní školy v Mulbeku o životě za deset let, plném přepychu a moderních technologií. Přečtení knihy povede k zamyšlení nad tím, zda my Evropané nemáme často jen iluzorní a idealistické představy o tamním životě. Seznámí nás se skutečnými hodnotami a životním stylem obyvatel Malého Tibetu a budeme moci porovnat jejich touhy a přání s našimi, které jsme před určitým časem také měli a mnozí z nás je již pomalu opouští, totiž že technologie a luxus vyřeší všechny naše problémy.

Obyvatele Malého Tibetu kolikrát netuší, že život v jejich zemi se radikálně mění. Život postavený na samostatnosti a využívání lokálních zdrojů je nahrazován globalizačními hodnotami. Díky skutečnosti, že mají málo příležitostí porovnávat vlastní kulturu s jinými kulturami, vnímají vývoj vlastní kultury jako jediný možný a správný. Nové technologie nebo společenské trendy pouze pasivně přijímají a považují jako za součást jejich lidské „absolutní“ kultury. Pro čtenáře z Malého Tibetu tak bude kniha určitým nastavením zrcadla a pomůže jim uvědomit, jak se životní styl v jejich zemi skutečně mění a třeba to leckoho přivede i k zamyšlení nad tím, kam by chtěl, aby osud jejich země směřoval a co z toho, co tak překotně opouštějí, by mohli ještě uchovat a přispět tím ke světovému kulturnímu bohatství.

Kniha vzniká v rámci spolupráce organizace Brontosauři v Himálajích a základní školy Spring Dales Public School ležící ve vesnici Mulbekh (Malý Tibet – Ladakh, sev. Indie). Na jejím vzniku se budou podílet obyvatele tamní vesnice, ale i studenti tamní školy pod systematickým vedením českých lektorů manželů Pavlových. Ti se celoživotně zabývají vzděláváním pedagogů i dětí, věnují se aktivně literární tvorbě a divadlu. Práce na knize bude pro děti zároveň výukovým programem, díky kterému se mohou naučit chápat svoji kulturu v souvislostech a zároveň i spoluvytvářet kulturu novou.

V termínu duben až září 2014 bude vytvářen rukopis knihy. Na podzim 2014 bude kniha finalizována a tištěna.

Současní partneři projektu

Fandíte tomuto projektu? chcete jej podpořit?

  • Můžete na něj finančně přispět libovolou částku - pokud se stanete jedním z podporovatelů tohoto projektu velmi rádi vás budeme průběžně seznamovat s podrobnostmi ohledně vytváření knihy, tj. jak jde dětem psaní příběhů, jaké jsou dílčí poznatky atd. Chcete tedy přispět? Napište nám nejprve email a nebo rovnou přispějte na konto níže (do popisu platby uveďte "kniha")
    info@BrontosaurivHimalajich.cz
    107-3766990267/0100
  • Jste firma nebo vydavatelství a chcete se stát jedním z partnerů projektu? Napište nám prosím email a my se s vámi spojíme
    info@BrontosaurivHimalajich.cz
Fotografie: