Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Výstava na Fakultě stavební VUT Brno

V průběhu termínu 13. 10. 2014 do 15. 12. 2014 umístí naše organizace na Fakultu satvební VUT Brno výstavu architektonického řešení a sdílení zkušeností z realizace rozvoje infrastruktury školy naší školy. Výstava nazvaná „Spring Dales Public School - ekologická soběstačná škola v Malém Tibetu“ byla slavnostně zahájena 16. října 2014 ve 14.00 hodin v místnosti D182 přednáškou předsedy naší organizace Jiřím Sázelem s názvem „Audience u Dalajlámy“. Akce je zaštítěna děkanem Fakulty stavební prof. Ing. Rostislavem Drochytkou, CSc., MBA.

Výstava představuje architektonického řešení a sdílení zkušeností z realizace rozvoje infrastruktury školy Spring Dales Public School (Malý Tibet, severní Indie) realizované v rámci komplexního rozvojového projektu tamní školy. Nový školní kampus bude stavba šetrná k životnímu prostředí, energeticky závislá na solární energii (ohřev vody, vytápění, výroba elektrické energie) postavena tradičními stavebními metodami inovovanými o moderní možnosti s maximálním využitím lokálně dostupných materiálů. V průběhu let 2011 až 2014 se podařilo vystavět 1/5 nového školního kampusu, jehož stavbu podpořilo 5 organizací částkou 7 milionů Kč.

Expozice architektonického řešení bude doplněna fotografiemi přírodních a kulturních krás Malého Tibetu a fotografiemi zachycující příběh podporované školy.

  • Foyer budovy D - architektonické řešení - prezentace architektonického řešení nového školního kampusu, hlavní rysy návrhu, horizontální a vertikální rozmístění kampusu, pohledy, současný stav řešení
  • Vstup budovy A - příběh školy – velkoplošná venkovní výstava zachycuje příběh spolupráce Čechů a obyvatel Himálajské vesnice
  • Kavárna budovy A - Malý Tibet – fotografie přírodních a kulturních krás Malého Tibetu
  • Spojnice mezi budovou B a E - autorská výstava Aleny Novákové (zaměstnankyně fakulty stavební) z Malého Tibetu - fotografie z prostředí nejchudších ladackých rodin, jejichž děti jsou sponzorované z České republiky, doplněná krátkými příběhy

Výstava bude zahájena přednáškou Jiřího Sázela, která se bude věnovat nejenom stavebnímu řešení, ale i průběhu několika audiencí u 14. dalajlamy.

  • 14:00 - ochutnávka tibetského jídla a tibetský nápojů
  • 14:30 - přednáška Jiřího Sázela
  • 15:30 - přestávka
  • 16:00 – diskuze s Jiřím Sázelem a dalšími lidmi zaangažovanými v projektu (další studenti studenti FAST)

Těším se s vámi na viděnou

Fotografie: