Back to top

Václav Havel

Václav Havel na podzim 2011 předal poděkování od naší organizace 14. Dalajlámovi za jeho rozhodnutí podporovat rozvoj školy v Malém Tibetu.

Podrobnosti ve článku zde