Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Prázdninové dobrovolnictví 2015

V průběhu prvních čtrnácti dnů v červenci pomáhala skupina třiceti dobrovolníků v naší škole. Jedná se o osmý úspěšný ročník projektu prázdninového dobrovolnictví, který je prvním z projektů spolupráce Brontosaurů v Himálajích a školy v Mulbekhu.

Tento rok se děti mohli dozvědět základy ekonomických principů v rámci hry nazvané „Rich and Happy“. S globálními rozvojovými tématy se seznámili v rámci projektu „jeden svět“ podle zpracované metodiky Člověkem v tísni. Základy geologie zužitkovali studenti při volbě materiálu pro výrobu nepálených cihel, její pevnost testovali na závěrečném představení. Velký úspěch slavili hodiny tancování, jejichž závěrečné představení si publikum vyžádalo opakovat. V rámci hodin astronomie se děti seznámili se základy naší sluneční soustavy a také se naučily vyrábět hračky a loutky z papíru. S lidským tělem se děti seznámili v rámci hodin biologie a různé aktivity si zkusily v kurzu „Fortress Mulbekh“. Na léčivé nástroje si děti zahráli v rámci hudební výchovy. Děti ze školky si vyzkoušeli „barvy všemi smysly“. Pět dobrovolníků z Fakulty stavební VUT Brno postavilo dětem hexagonální houpačku, která je prvním hřištěm v Malém Tibetu vůbec. Mezi dětmi byla vyhlášena fotografická soutěž vyhlášená jejíž výsledky byli vyhlášeny na v rámci závěrečného představení.

V průběhu pobytu mohli dobrovolníci navštívit na noc rodiny dětí, které učí. Na jeden den šli dobrovolníci vyučovat do přilehlých státních škol proto, aby mohli porovnat úroveň, ale taky, aby pomohli překlenout rozdíl mezi státním a soukromým školstvím. Škola uspořádala první volejbalový turnaj mezi dobrovolníky, studenty, bývalými studenty a učiteli. Závěrečné představení navštívilo největší množství rodičů v historii všech představení na konci pobytu prázdninového dobrovolnictví! 

Student Agency za slevu na ceně letenek pro dobrovlníky

HELAGO-CZ s.r.o. za darování modelu lidského těla pro výuku biologie 

Tivali s.r.o. za darování modelu lidského těla pro výuku biologie

Léčivě nástroje za darování nástrojů pro výuku hudební výchovy 

Nikon za darování 40 Ks kompaktních fotoaparátů pro fotografickou soutěž 

Setos za darování paměťových karet do kompaktních fotoaparátů

Chmela za darování 5000 Ks „céček“ do hry Rich and Happy

Universe Awareness za darování předmětů pro výuku astronomie 

Děkujeme zábavnímu parku Mirakulum za darování komponentů k houpačce a poskytnutí projektové dokumentace

 http://www.mirakulum.cz/

Děkujeme Fakultě stavební VUT Brno za to, že podpořila výjezd studentů, kteří prolézačku stavěli
 

Koordinátorce Lindě Fidrmucové 

a taky všem dobrovolníkům za jejich práci a úsilí: Adamu Bakajovi, Tomáši Brázdovi, Jarce Bredlové, Jakubovi Doležalovi, Barboře Havlenové, Kristýně Julákové, Radku Kadlčíkovi, Jakubovi Karáskovi, Janě Kočařové, Monice Kosové, Dominice Krausové, Lukáši Krmíčkovi, Matěji Kubátovi, Simoně Kubouškové, Monice Kultschnerové, Ludmile Macíčkové, Jirkovi Malému, Lence Nerglové, Kateřině Nováčkové, Magdaléně Pinclové, Lukáši Psohlavcovi, Tereze Šťastníkové, Pavle Tomáškové, Jirkovi Urbančíkovi, Dianě Vaníčkové, Markétě Vegosoové, Šimonovi Zajícovi, Patriku Zouharovi 

Fotografie: