Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Pudža – Buddhistická mše – pro Himálajské patrony

Komunita vesnice Mulbekh dobře ví, že v České republice máme Vánoce, a že je to pro nás důležitý svátek. Proto každý rok slouží 25. 12. buddhistickou mši, které se říká pudža, za Himálajské patrony. Mnišky tamního kláštera, zástupci komunity, školního vedení a studenti školy přáli Himálajským patronům, aby se jim dobře dařilo a byli šťastni. Součást modliteb bylo také přání za světový mír. Mše je prováděna pro buddhisty speciální den, kterým je shodou okolností právě první svátek vánoční. V průběhu mše, jsou vystaveny ve škole aktuální jména Himálajských patronů na plakátu, který je potom vystaven v areálu školy jako poděkování a vyjádření respektu k podporovatelům z České republiky. Jsme přesvědčeni že mše je dalším přiblížením Himálajských patronů a obyvatel vesnice Mulbekhu.  

Za Brontosaury v Himálajích i komunitu vesnice Mulbekh přejeme všem Himálajským patronům poklidně prožití vánočních svátku a šťastný nový rok. 

Fotografie: