Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

První patronský kurz buddhismu

Na přelomu dubna a května proběhly první patronské kurzy buddhismu s panem Vivekem. Cílem kurzů bylo seznámit účastníky se základy buddhismu (v případě kurzu v Brně) a pokročilejším učením Buddhy (v případě kurzu v Praze). Kurz byl otevřen pro kohokoliv, nicméně Himálajští patroni jej měli jako odměnu za jejich dosavadní podporu.

„Za poslední dva roky jsem neměla lepší zážitek“ chválila si akci účastnice Marie. „Vždycky jsem si myslel, že meditace je pouze takové duchaření, ale v průběhu víkendu mě překvapily její pozitivní účinky,“ říkal účastník Pavel. Účastnice Petra si chválila, že pan Vivek v průběhu kurzu mluvil o pojetí mezilidských vztahů podle Buddhy, například o tom jaké druhy manželů a manželek Buddha stanovil. „Absolvoval jsem již několik přednášek pana Viveka a obdivuji, jak pan Vivek dokáže učení uzpůsobit různému publiku“ říkal účastník Roman.

Další rok plánujeme jeden z víkendů udělat jako meditační retreat a jeden víkend bude vybrané téma z buddhistického učení.

Fotografie: