Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

V nových školních budovách je v zimě až +21°C

Od 1. 12. je v nových školních budovách (internátu, třídách a záchodech) umístěno asi 23 čidel monitorující teplotu, vlhkost a intenzitu slunečního svitu. Rádi bychom s vámi sdíleli výsledky měření prováděného v průběhu první zimy provozu nových budov.

 

Uvedení do návrhu nových školních budov

Návrh nových školních budov (internátu a tříd) byl prováděn empiricky, tj. že nebyl dělán žádný modelový ani experimentální výzkum nové stavby. Zjednodušeně řečeno jsme se inspirovali současnými solárními stavbami v Malém Tibetu a dalšími stavbami postavenými různě ve světě. A tyto zkušenosti jsme pak zužitkovali pro návrh a stavbu nové generace. Třídy byly navrhnuty s využíváním v průběhu dne, školní internát byl navrhnut pro využívání v průběhu dne i večera.

Například švéd Henk Thoma žije v Malém Tibetu 20 let a zbývá ekologickým solárním stavitelstvím. Po návštěvě naší školy prohlásil, že naše škola je nejlepší stavbou ve smyslu pozitivního dopadu na životní prostředí a prolnutí tradičních stavebních metod a moderních možností v Malém Tibetu.  

Obyvatele Malého Tibetu v průběhu zimy netemperují místnosti z důvodů nedostatku paliva. V místnostech většinou mají v průběhu dne okolo nula stupňů celsia, hlavně díky teplotě, kterou vydávají sami obyvatelé těchto domů. V průběhu návrhu nových školních budov jsme očekávali, že v místnostech bude okolo plus 15°C v průběhu dne.

Výsledky měření

Výsledky prezentované v tomto článku jsou za období 1. 12. až 1. 4. V tomto období má škola (stejně tak jako všechny další školy v Malém Tibetu) školní prázdniny. Důvodem pro prázdniny je příliš nízká teplota pro vyučování. Nedostatek jakéhokoliv paliva neumožňuje prostory vytápět. Výsledky prezentované níže jsou tedy za nejkritičtější období, ve kterém výuka neprobíhá kvůli nízké teplotě. Teploty na jaře a na podzim budou pouze lepší :-). V nových školních budovách také probíhají dokončovací práce, u kterých je předpoklad, že výsledný tepelný komfort ještě zvýší.

V obrázcích přiložených k tomuto článku jsou uvedeny

  • Průměrné denní teploty a vlhkosti internátu a tříd  
  • Denní průběh teplot internátu a tříd případu nejvyšší a nejnižší denní průměrné teploty interiéru
  • Denní průběh teplot internátu a tříd případu nejnižší venkovní teploty.

V interiérech nových školních budov je v průměru o 15°C vyšší teplota než je teplota venkovní. V průběhu prosince a ledna, kdy byla průměrná denní teplota nejnižší z celé zimy a to okolo -5°C, dosahovala průměrná teplota interiéru nových školních budov 9°C. Rozdíl teplot mezi dnem a nocí je mnohem větší u tříd než u internátu, což vyplývá s návrhu budov, reflektující využitý budov.

V případě nejnižší denní průměrné venkovní teploty 24.12. (kdy ráno v 8:00 je -10°C a v 14:00 -2°C) byla u tříd denní teplota v moment začátku vyučování v 10:30 7,5°C. V druhé půlce vyučování stoupala a od 14:00 do 16:00 se držela nad 12°C. V případě internátu byla teplota v průběhu noci mezi 4°C a 6°C, následně v 15:00 teplota vystoupala na 12°C a v průběhu večera následně klesala až na 7°C ve 22:00. To je doba kdy většinou chodí v Malém Tibetu spát.

Nejvyšší teplota byla ve třídách na začátku března. A to 21°C. Tehdy, kdy byla venkovní teplota plus 9°C. V případě internátu na začátku prosince 19°C, kdy byla venkovní teplota plus 5°C. Minimální průměrná teplota v rozmezí 10:00 až 16:00 internátu byla 7°C tříd 6°C.

Závěr

Těší nás, že počáteční předpoklad průměrné teploty v průběhu dne okolo 15°C celsia je dosažena a že děti v naší škole budou mít lepší tepelný komfort. Vyšší teplota umožňuje realizovat výuku také v průběhu zimních měsíců. V průběhu ledna a února proběhla první výuka základů Informačních technologií nad rámec běžné výuky. Výuka vedená Petrem a Luckou proběhla bez problémů a byla jimi komentována: „Jako velkou výhodu považujeme solární vytápění nových školních budov, protože jinak by výuka byla obtížně realizovatelná“. 

Fotografie: