Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

První mnišky v naší škole

Nedávno přišli k řediteli naší školy nevídaní zájemci o studium. První mnišky v historii přišly žádat o studium v naší škole. Dvě devítileté a jedna desetiletá mniška s radostí také přijaly to, že v naší škole mohou nosit mnišské uniformy, což jim při žádosti o studium ve státní škole zakázali.

V dřívějších dobách byl buddhistický klášter jediné místo, kde šlo získat vzdělání. Mniši, kteří do kláštera vstoupili soustu věcí nemohli, nicméně určitou odměnou bylo nabyté vzdělání. V průběhu posledních čtyřiceti let vznikla v Malém Tibetu spousta škol, které nabídly možnost vzdělání všem. Kláštery přestaly být jedinou institucí poskytující vzdělání a obtížně drží tempo s veřejnými školami v případě jazyků, matematiky a předmětů o neživé přírodě. V případě tibetského jazyků a buddhistických rituálů si kláštery stále drží své prvenství.

Nový mulbecký mnich, který kousek od školy začal rozvíjet laboratoř tibetské medicíny, řešil vzdělání nově přidělených mnišek jednoduše. Prostě je přihlásil do naší školy a tibetštinu a rituály je učí po škole. Mnišky, které nastoupily do naší školy rovnou do druhé a třídy bez předchozího vzdělání, se začaly dobře a rychle učit a začaly mít podobné výsledky jako ostatní studenti. Jsou to vůbec první mnišky, které v naší škole studují a ve škole mohou chodit v mnišské uniformě :-).  

Jsme moc rádi, že se s komunitou naší vesnice můžeme společně poznávat a rozumět vzájemným radostem a starostem a že díky dlouhodobému a vzájemnému kontaktu si zvládáme lépe vycházet vstříc a jsme si čím dál tím více na blízku.