Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Himálajští patroni budou zvát nej studenty a učitele do ČR

Brontosauři v Himálajích a škola v Mulbekhu se rozhodla spustit systém oceňování studentů a učitelů od Himálajských patronů.  V rámci tohoto systému bude také jednou za rok pozván nej. student a učitel do ČR. Cílem toho projektu je motivovat a inspirovat studenty a učitele a taky rozvíjet vazby mezi Himálajskými patrony a komunitou naší vesnice. 

Systém má dva stupně. Studenti z prvního stupně dostanou jednou za rok dárek od himálajských patronů na základě jejich studijních výsledků. Dárek je vybrán na základě návrhů od Himálajských patronů.

Druhý stupeň toho systému je zvaní studenů a učitelů do ČR. Studenti a učitele budou vybráni na základě nominace a zvolení na základě hlasování. Kdokoliv ze školy z řad učitelů i studentů může být nominován na cestu do ČR ostatními studenty i učiteli. U nominace musí obsahovat zdůvodnění proč nominovaný člověk je vhodný na cestu do ČR. Například, že pomáhá starým lidem nebo že má dobré studijní výsledky a cestu si sám přeje nebo že třeba odrecitoval spoustu manter a pomáhal při oslavě dalajlámových narozenin nebo je nejlepší učitel a začal dělat aktivity podobné v dobrovolnickém programu. Očekává se, že nominace bude nějaký vznešený a honosný čin.

Rozhodnutí kdo pojede do ČR z nominovaných učitelů a studentů je na základě hlasování. Pro studenty hlasují učitelé a himálajští patroni a pro učitele hlasují studenti a himálajští patroni na základě toho, jak se jim libí důvod nominace. Hlasy na straně školy v Mulbekhu a Himálajských patronů budou rozpočítány tak, aby síla hlasů na české a mulbecké straně byla stejná. Záměrem tohoto systému nominace a hlasování je porovnávání hodnot na české a mulbecké straně (například pro místní může být významnější účast na nějakém duchovním obřadu a pro Čechy naopak rozjetí a iniciování nějaké aktivity – třeba školního časopisu). Dalším záměrem tohoto systému je vyhnout je hodnocení studenů pouze pomocí známkování.

Ocenění nejlepších studenů prvního stupně a nominační proces s hlasováním proběhne na jaře. V průběhu léta se budou studenti a učitelé připravovat na cestu do ČR (hlavně vyřízení pasu) a na podzim jim zakoupíme letenky a připravíme program v ČR. Cesta bude realizována v průběhu ledna a února.

Pevně věříme, že cesta bude pro učitele a studenty inspirací a příležitost pro rozvoj vzájemných vztahů.