Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Čestné uznání vlády a licence na 5 let

I když je to k nevíře, naše škola doposud nemá permanentní licenci k provozu. Od svého založení 1992 až doposud měla škola pouze roční licenci, jejíž každoroční prodloužení bylo časovou a emociální zátěží a stejně tak i příležitost pro tamní úřadníky, aby si řekli o úplatky. Při žádosti v roce 2015 úředníci řediteli oznámili, že školu další rok nevystaví licenci (což by znamenalo zavření školy), pokud nebude mít v roce 2016 lepší školní laboratoř. O to větší překvapení to bylo, když tento rok (2016) se ředitel dozvěděl, že se úředníci doslechli o úspěších školy a že ji vydávají licenci na provoz na dalších 5 let. Což je poprvé od začátku zřízení školy, kdy škola dostala poprvé licenci na 5 let provozu.

Další dobré zpráva je, že naše škola dostala od místní vlády (konkrétně Hill Development Council Kargil, Branch Shergolle) čestné uznání za stavbu nového školního internátu a tříd pasivním solárním způsobem, který kombinuje tradiční stavební způsoby s moderními a stejně tak za poskytování kvalitního vzdělání, které vede děti k tomu, ať mají Bright head, Skillfull hands, Kind heart.

Jsme rádi, že si enormního úspěchu ve škole začínají všímat i lokální státní instituce. 

Fotografie: