Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Škola samostatně zajistí vzdělání nejchudším

Možná, že někteří z vás víte, že mezi současnými 329 Himálajskými patrony má 53 patronů adoptované dítě (dětí je 59 a někteří patroni mají více dětí). Cílem zavedení adopce v roce 2013 bylo vyzkoušet námi vyvinutý koncept nové generace adopce na dálku tzv. rozvojové adopce. Ta měla navíc zajistit, že škola bude v budoucnu poskytovat bezplatné vzdělání samostatně tj. bez závislosti na adoptivních rodičích. Podle našich odhadů měla škola dosáhnout samostatnosti za deset let. Jsme hrdí, že již po pěti letech můžeme konstatovat, že škola adopci na dálku již nepotřebuje.

 

Princip rozvojové adopce

Výhodou klasické adopce je, že je velmi oblíbená u evropských dárců. Nevýhodou je, že bezplatného vzdělání, pro které nemusí nic dělat, si tamní mohou přestat vážit, a také fakt, že při výběru dětí mají Evropané problém rozlišit, která rodina je opravdu chudá. Důsledkem kombinace výhod a nevýhod tedy bývá, že dítě mají adoptovaní zcela všichni – včetně těch bohatých. Rozvojová adopce usilovala o zachování výhod a pokrytí nevýhod klasické adopce zavedením podmínky navíc, totiž že peníze vybrané na adoptované děti musela škola investovat do sociálního podnikání, kterým by vydělala na bezplatné vzdělání dětí. Pozitivním výsledkem nového konceptu bylo, že děti dostaly vzdělání zadarmo; adoptivní rodiče s nimi mohli komunikovat; děti k adopci vybralo vedení školy na základě znalosti tamních poměrů a míry vlastního úsilí vloženého do sociálního podnikání; škola si postupně budovala zázemí sociálního podnikání, aby mohla samostatně zajišťovat bezplatné vzdělání dětí z nejchudších rodin.

Více o rozvojové adopci

Jak se dařilo realizovat rozvojovou adopci

Protože jsme koncept rozvojové adopce sami vymysleli, nevěděli jsme, jak bude fungovat. Na základě předběžných odhadů si škola troufla vložit do adopce 59 dětí – 30 % tehdejší docházky. Jinak řečeno, škola předpokládala, že nebude problém sociálním podnikáním vydělat na 59 dětí, jež byly podle tehdejšího pohledu školy z chudých poměrů

První projekt, kam se rozhodla škola investovat, byl nákup nákladního auta, které pronajímala. Dalším projektem sociálního podnikání byl kurz buddhismu a kurz tibetské medicíny – cesty pro turisty do Malého Tibetu, kteří za absolvování poskytli škole dar. Na základě těchto tří příjmů škola mohla každý rok zajistit bezplatné vzdělání pro 59 dětí a tím i vyplnit slib adoptivním patronům, že děti budou chodit do školy zadarmo.

Po pěti letech realizace rozvojové adopce si ředitel školy uvědomil, že on musí tvrdě pracovat na sociálním podnikání, zatímco rodiny s adoptovanými dětmi jezdí na drahé dovolené nebo jejich členové odmítají z pohodlnosti pracovní nabídky.

Škola také úspěšně dokončila nový školní internát, díky čemuž školu mohou navštěvovat nové děti z mnohem chudších poměrů než děti, které dostávají v současnosti bezplatné vzdělání. Škola přitom narazila na problém, že pobyt na internátu pro většinu rodin dětí se vzdálených částí vesnice je neúnosně drahý.

S ohledem na výše uvedené škola dospěla k názoru, že stávající systém podpory vzdělání dětem z nejchudších rodin je potřeba předělat.

 

Jaká je budoucnost bezplatného vzdělávání nejchudších rodin

  • Škola bude nadále podporovat vzdělání dětí z nejchudších rodin prostřednictvím příjmů za kurzy buddhismu, tibetské medicíny a z pronájmu náklaďáku. Dárci zajistili samostatnost školy v podpoře vzdělání nejchudších rodin.
  • Zisky sociálního podnikání investuje škola na pokrytí bezplatného pobytu na internátu a bezplatného školného vybraným dětem. Další děti budou moct využívat zvýhodněné podmínky ke studiu.
  • Škola již nepotřebuje investiční podporu od adoptivních himálajských patronů, protože má již dostatečně rozvinuté vlastní sociální podnikání. Současným adoptivním himálajským patronům proto nabízíme, aby se stali „normálními“ himálajskými patrony.
  • Škola už nebude pokračovat v hrazení školného většině z dosavadních 59 podporovaných dětí, protože většina jejich rodin má, podle názoru školy, na studium dětí dostatečné finanční prostředky.
  • Škola poskytne bezplatný pobyt na internátu nově přijatým dětem se vzdálených oblastí a/nebo poskytne zadarmo školné současným nebo nově nastoupivším dětem. Je možné, že některé děti dostanou bezplatně internát i školné. Konkrétní čísla budou stanovena na přelomu roku, ale podle předběžných odhadů 10 dětí dostane zadarmo internát a 10 dětí zadarmo školné. Škola také uvažuje, že zadarmo dostane školné pět dětí z 59 dětí, které dosud měli školné zadarmo v rámci rozvojové adopce.

 

Jsme si vědomi, že změna může dotknout některého z adoptivních himálajských patronů, který ztratí kontakt s jejich dítětem. Ukončení adopce je určitý risk, protože ne všichni mohou pokračovat jako běžní Himálajští patroni. Nicméně my jsme Brontosauři v Himálajích a důsledky naší pomoci v Malém Tibetu jsou pro nás nejdůležitějším kritériem. Proto se nebojíme kroky, které se ostatním mohou zdát jako příliš odvážné. Doufáme, že máte také radost z úspěšně realizované finanční reformy směrem k samostatnosti školy a těšíme se co díky vám budeme moct realizovat. 

Fotografie: