Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Analytik databáze dárců

Je pro nás důležité, abychom rozuměli našim dárcům. Proto o nich evidujeme co nejvíce informací, které musíme analyzovat, abychom dárcům mohli zajistit to, co potřebují.

Náplň práce: Informace o darech našich dárců evidujeme s CRM SalesForce. Podle určených priorit se analytik vytváří potřebné reporty. Co se bude dělat, je stanoveno na základě konzultace s předsedou organizace (je třeba vytipovat zastoupení žen a mužů mezi patrony, dobrovolníky, účastníky benefičních cest a patronských akcí v ČR, zpracovat histogram četnosti příspěvků přislíbených a skutečně poslaných atd.)

Časová náročnost práce: Kdykoliv podle časových možností a momentální chuti.  

Místo práce: Odkudkoliv na vlastním PC.

Předpoklady: Analytické a logické myšlení, ochota dělat introvertní práci

Podmínky: Předpokládáme, že tato práce je dobrovolná.

V případě zájmu prosím napište na info@brontosaurivhimalajich.cz