Back to top

Grafika: Vizualizace nákladů na stavbu nového školního internátu

Spolupráce mezi školou v Mulbekhu a Brontosaury v Himálajích dosahuje skutečně unikátních kvalit. Jedním z jejich rysů je, že máme přesný přehled o každé účtence ke stavbě nového školního internátu. Nicméně pokud to neumíme veřejnosti jasně a jednoduše graficky ukázat, je to, jako kdybychom to nedělali.

Náplň úkolu: Vytvořit jednoduchý grafický panel nebo info-grafiku, která shrne celkové vynaložené náklady na jednotlivé kategorie stavebních materiálů použitých na nový školní internát. Například dřevo stálo tolik, písek tolik, cement tolik. Dále např.  počet účetních dokladů, cena, za kterou jsme kupovali dřevo, se pohybuje v rozpětí od tolika do tolika atd. Cílem je přesvědčit naše dárce, že rozumíme tomu, co děláme.

Časová náročnost úkolu: Očekáváme, že úkol může zabrat cca 8 hodin (záleží však na detailu zpracování)

Místa pro realizaci úkolu: Odkudkoliv na vlastním PC

Předpoklady: Očekáváme, že dobrovolník umí zpracovávat grafiku ideálně v softwaru od Adobe.

Podmínky: Předpokládáme, že tato práce je dobrovolná.

V případě zájmu: prosím napište na info@brontosaurivhimalajich.cz