Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Nové laboratoře bude spolufinancovat komunita

Tento rok začneme stavět základy další budovy školního kampusu. Nové školní laboratoře budou obsahovat učebnu biologie, chemie, fyziky a informačních technologií. Laboratoře jsou důležitým prvkem pro kvalitní vzdělávání tamních dětí, ale taky důležitým požadavkem tamní administrativy. Do nové budovy bychom chtěli reflektovat zkušenosti se stavbou získaných v průběhu předešlých 6 let. I případě spolufinancování budovy komunitou se odehrála velká změna.

Když jsme začínali první společný stavební projekt v roce 2011, a to stavbu nového školního internátu, navrhli jsme vedení školy (v té době složené se zástupců komunity a současného ředitele Norbooa), aby novou školní budovu spolufinancovali. Podle očekávání jsme se dozvěděli, že tamní obyvatele jsou příliš chudí a že všechny jejich problémy jsou spjaty s tím, že nemají dost finančních prostředků. Takže jsme spolufinancování tamní komunity daly jako podmínku naší podpory a ve veřejné sbírce tamní obyvatele vybrali 0,3 mil. rupií což je asi 3,5 % z celkových stavebních nákladů školního internátu, které činí 9 mil. rupií. 

Podobnou diskuzi o spolufinancování jsme očekávali i v případě nových školních laboratoří. Velmi nás však překvapila odpověď ředitele Norbooa, který řekl, že spolufinancování tamní komunity považuje za samozřejmost. Že každá rodina bude přispívat 2 000 rupií ročně což s ohledem na tříletou výstavbu bude 0,7 milionu rupií a to je 12 % z celkového rozpočtu stavby odhadovaného na 6 mil. rupií.

Brontosauři v Himálajích nikdy neplatili provozní náklady tamní školy a pokud škola chtěla zajistit větší příjem do jejich rozpočtu, pomohli jsme jim vytvořit benefiční kurz buddhismu, kterým si v současné době přivydělávají. Tento vědomý a systematický přístup jsme uplatňovali, abychom docílily samostatnost školy a jejich zdravý názor na cenu peněz. Jsme hrdí, že to vedlo až do momentu, kdy vedení školy samo došlo na to, že spolufinancování je přirozená věc a že pro řešení jejich problémů nemusejí pouze čekat na spasitele ze zahraničí. 

Nová školní budova bude stát za současnou budovou nových školních tříd. Bude dvoupatrová a obsahovat čtyři třídy. Energeticky závislá pouze na solární energii – konkrétně vytápění, ohřev vody, ventilace nebo výroba elektrické energie. Stěny budou z dusané hlíny vyztužené tak, aby byli odolné proti zemětřesení. Dvojité stěny, skla a tepelná izolace ve stropě společně se solárním vytápěním zajistí, že děti budou mít na výuku dost teplo na jaře, podzimu, a dokonce i v zimě.