Back to top

Nové laboratoře bude spolufinancovat komunita

Tento rok začneme stavět základy další budovy školního kampusu. Nové školní laboratoře budou obsahovat učebnu biologie, chemie, fyziky a informačních technologií. Laboratoře jsou důležitým prvkem pro kvalitní vzdělávání tamních dětí, ale taky důležitým požadavkem tamní administrativy. Do nové budovy bychom chtěli reflektovat zkušenosti se stavbou získaných v průběhu předešlých 6 let. I případě spolufinancování budovy komunitou se odehrála velká změna.

Když jsme začínali první společný stavební projekt v roce 2011, a to stavbu nového školního internátu, navrhli jsme vedení školy (v té době složené se zástupců komunity a současného ředitele Norbooa), aby novou školní budovu spolufinancovali. Podle očekávání jsme se dozvěděli, že tamní obyvatele jsou příliš chudí a že všechny jejich problémy jsou spjaty s tím, že nemají dost finančních prostředků. Takže jsme spolufinancování tamní komunity daly jako podmínku naší podpory a ve veřejné sbírce tamní obyvatele vybrali 0,3 mil. rupií což je asi 3,5 % z celkových stavebních nákladů školního internátu, které činí 9 mil. rupií. 

Podobnou diskuzi o spolufinancování jsme očekávali i v případě nových školních laboratoří. Velmi nás však překvapila odpověď ředitele Norbooa, který řekl, že spolufinancování tamní komunity považuje za samozřejmost. Že každá rodina bude přispívat 2 000 rupií ročně což s ohledem na tříletou výstavbu bude 0,7 milionu rupií a to je 12 % z celkového rozpočtu stavby odhadovaného na 6 mil. rupií.

Brontosauři v Himálajích nikdy neplatili provozní náklady tamní školy a pokud škola chtěla zajistit větší příjem do jejich rozpočtu, pomohli jsme jim vytvořit benefiční kurz buddhismu, kterým si v současné době přivydělávají. Tento vědomý a systematický přístup jsme uplatňovali, abychom docílily samostatnost školy a jejich zdravý názor na cenu peněz. Jsme hrdí, že to vedlo až do momentu, kdy vedení školy samo došlo na to, že spolufinancování je přirozená věc a že pro řešení jejich problémů nemusejí pouze čekat na spasitele ze zahraničí. 

Nová školní budova bude stát za současnou budovou nových školních tříd. Bude dvoupatrová a obsahovat čtyři třídy. Energeticky závislá pouze na solární energii – konkrétně vytápění, ohřev vody, ventilace nebo výroba elektrické energie. Stěny budou z dusané hlíny vyztužené tak, aby byli odolné proti zemětřesení. Dvojité stěny, skla a tepelná izolace ve stropě společně se solárním vytápěním zajistí, že děti budou mít na výuku dost teplo na jaře, podzimu, a dokonce i v zimě.