Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Hledáme dobrovolníky na lednovou výuku do Malého Tibetu

Naše škola chce v lednu 2019 realizovat výuku zaměřenou na hokej, informační technologie a leadership a ráda by na to získala dobrovolníky z ČR. Díky novým školním budovám vytápěným solární energií, novému hokejovému hřišti s vybavením a také nové počítačové učebně může naše škola umíchat pro tamní děti nevšední vzdělávací koktej. Doposud se děti v naší škole vyučovaly pouze od jara až do zimy. Nicméně teď mají možnost v průběhu zimy získat nové vědomosti, kterými doplní ty základní, získané v průběhu zbytku roku. Výuka v lednu 2019 bude již druhým ročníkem. První byla realizovaná v lednu 2018 s nebývalým úspěchem u tamních dětí - videa můžete vidět zde: 


Základní specifika zimní výuky

 • Termín realizace zimní výuky: 1.1.2019 až 30.1.2019.
 • Jedná se o dva stejné po sobě jdoucí čtrnáctidenní kurzy. Celková délka dvou kurzů je 1 měsíc
 • Obsah denní výuky – 2 hodiny kurz hokeje/bruslení, 2 hodiny kurz Informačních technologií, 2 hodiny základy leadershipu.
 • Množství dětí na jednom kurzu: 20 až 25 dětí. Celkově absolvuje kurzy 40 až 50 dětí.

Denní program:

 • 08 am - 10 am -   výuka hokeje
 • 10 am - 11 am – snídaně a odpočinek
 • 11 am - 01 pm – výuka IT
 • 01 pm - 02: 00 pm – oběd
 • 02: 00 - 03: 00 pm – odpočinek
 • 03: 00 - 05: 00 pm – Základy Leadershipu
 • 05:00 -  07: 00 pm – odpočinek
 • 07:00 – 08:00 pm – večeře
 • 08:00 – 10:00 pm – volnočasové aktivity (sledování filmů, zpívání a tancování, společenské hry atd.)
 • V průběhu kurzu bydlí děti ve školním internátu (po celou dobu kurzu jsou všichni ve škole).

S ohledem na terminologii používanou naší organizací jsou dobrovolníci vyučující v zimě tzv. akademičtí dobrovolníci. Podmínky účasti pro zimní učitele jsou stejné jako pro akademické dobrovolníky až na finanční podmínky, které jsou pro zimní dobrovolníky výhodnější. Přepis všech podmínek účasti zimního dobrovolníka je v tomto článku, pokud byste jinde na našem webu narazili na informace týkající se akademického dobrovolnictví považujte za směrodatné informace v tomto článku.

Obsah dobrovolnického působení

Chceme obsadit pozici učitele hokeje, IT a leadershipu. Jednotlivé pozice mohou být obsazeny jedním dobrovolníkem nebo každá pozice zvlášť jiným dobrovolníkem. Takže na místě budou (teoreticky) jeden až tři čeští učitelé. V případě výuky hokeje mohou být na místě i dva učitele - dokonce to považujeme za výhodu pokud tam budou dva učitele hokeje. 

Výuka hokeje

Hra hokeje je pro tamní děti nový způsob trávení zimy. V průběhu pěti let chce zajistit, aby děti z naší vesnice reprezentovaly Indii na mezinárodních zápasech. Projekt s názvem Český hokej pro Tibetské děti začal na jaře 2017. V červenci 2017 bylo ve škole je nově postaveno hokejové hřiště rozměru 24m na 12m a bylo dovezeno 30 ks hokejového vybavení skládajícího se z bruslí, helmy, hokejky, rukavic a chráničů na holeně a lokty, více zde. V lednu 2018 proběhl první ročník výuky ledního hokeje a minulý rok (článek zde) a v srpnu 2018 se děti druhého stupně měsíc učili bendy hokej (pozemní hokej). . 

V lednu 2018 budou mít žáci druhý ročník výuky ledního hokeje. Cílem jednoho kurzu, trvajícího dvě hodiny denně po dobu 14 dní, je naučit 25 dětí zlepšovat se v bruslení a začít trénovat jejich schopnosti hrát hokej (trénovat strategii týmu). Nově je ve škole také brankářské vybavení a bude potřeba zvolit a trénovat brankáře. V lednu 2018 se trénovalo pouze bruslení a držení hokejky. 

Výuka IT

Škola má novou počítačovou učebnu sestávající ze 14 počítačů, viz zde. Cílem jednoho kurzu je v průběhu 14 dnů seznámit 25 dětí se základy jeho používání hravou formou. Chceme třeba naučit děti upravovat fotky ve Photoshopu, pracovat s Ilustrátorem nebo Indesignem, skládat hudbu nebo se učit na hudební nástroje pomocí PC, hrát jednoduché hry, ideálně po síti. Prostě cokoliv, jak si zábavnou formou osvojit požívání PC.

Ve škole již proběhly čtyři kurzy IT. Některé děti mají doma PC a umí používat počítač bez problému. Některé děti počítač ještě vůbec nepoužili. Zkušenosti dětí na zimním kurzu se mohou velmi lišit - někteří budou pracovat samostatně, jiné bude potřeba naučit, jak správně držet myš. 

Výuka leadershipu

V Malém Tibetu se čím dál více mluví o důležitosti rozvoje mladých vůdčích osobností pro zdárný rozvoj tamní společnosti. Proto by škola ráda přiblížila základy leadershipu jejím studentům. Je potřeba studentům pomoci identifikovat jejich vlastní přednosti a jejich potenciální roli v týmech, pomoci stanovovat vize a cíle a naučit evaluovat jejich naplňování, naučit kritickému myšlení v jednotlivých životních rolích a momentech, pomoci seznámit s projektovým řízením a rozdělením rolí. 

Na leden 2018 se nám nepodařilo získat dobrovolníka ze zahraniční, který by ledership vyučoval. Škola tedy realizovala kurz tak, že zvala do školy různé hosty (mnichny, lidi ve státních nebo armádních funkcích, aktivitsty atd.), kteří dětem sdělovali své doporučení pro jejich budoucnost. Dobrovoník z ČR, který by chtěl přispět k výuce leadershipu by nemusel být v naší škole celý měsíc, ale mohl by být jedním z hostů s jednou nebo několik přednáškami. 

Termín cesty do Malého Tibetu

Dobrovolníci odjíždí z ČR nejpozději 27. 12. 2018 proto, aby mohli připravit a začít výuku 1. 1. 2019. Odjet domů mohou (hned po skončení výuky) tj. 1. 2. 2019 (31.1.2019 bude ještě rozlušková ceremonie) a doma mohou být nejdříve 3. 2. 2019.

Cíle dobrovolnického působení

 1. Vzájemná kulturní výměna, zážitek a příležitost k sebepoznání pro dobrovolníky, děti a obyvatele Mulbekhu.
 2. Příležitost pro studenty (popřípadě učitele školy) osvojit si základní dovednosti vybraného vzdělávacího projektu nebo výuky realizované akademickým dobrovolníkem.
 3. Vzájemná příležitost pro rozvoj vztahů obyvatel České republiky a Malého Tibetu, která navazuje na tradici přátelství mezi Václavem Havlem a 14. Dalajlámou. Více například zde.
 4. Příležitost pro dobrovolníka zapojit se do projektu dlouhodoběji a proniknout do tematiky rozvojové pomoci.

Příprava dobrovolníka:

Příprava náplně působení dobrovolníka je realizována v rámci osobních pohovorů mezi koordinátorem akademických dobrovolníků a zájemcem o dobrovolnictví. K jednání o náplni působení je po prvních přípravách přizvána i škola v Mulbekhu.

Informace o nákupu letenek a dopravy do Malého Tibetu, instrukce pro podání víza, doporučení pro pojištění a očkování, popis počasí v Malém Tibetu během celého roku a co si s ohledem na počasí vzít s sebou, jaké budete potřebovat kapesné, jak je to s bankomaty, směňováním peněz, měnovými kurzy a cenami, telefony, internetem, elektřinou a list toho, co byste si měli vzít sebou, vám organizace poskytne v písemné formě v rámci dokumentu s názvem „Cestovní balíček dobrovolníka“.

Jak je to s financemi

Dobrovolník si platí cestovní náklady cca 25 až 35 tisíc Kč. Škola poskytuje dobrovolníkovi ubytování a stravu.

S ohledem na terminologii naší organizace a následující odkaz rozlišujeme náklady na cestu na cestovní náklady (letenky, víza, pojištění) a režijní náklady. Cestovní náklady se mohou pohybovat kolem cca 25 až 35 tisíc Kč a režijní náklady jsou v případě zimního dobrovolníka nulové. Z čeho se mohou skládat cestovní náklady a co může ovlivňovat jejich celkovou velikost najdete na tomto odkazu.

Organizace Brontosauři v Himálajích dobrovolníkům zajišťuje

 • Vedení, asistenci a rady při zpracování dobrovolníkovy přípravy
 • Zajištění veškerých informací k tomu, aby se dobrovolník mohl na cestu připravit (letenky, víza, co sebou atd.) díky dokumentu „Cestovní balíček dobrovolníka“ (viz výše)
 • Asistenci při působení ve škole od koordinátora dobrovolníků (na straně školy v Mulbekhu) nebo koordinátora akademických dobrovolníků přes email nebo skype (na straně Brontosaurů v Himálajích). 
 • Zajistíme v průběhu pobytu vaření jídla (snídaně, obědy, večeře) a tak se dobrovolníci mohou plně věnovat předmětu svého působení.

Průběh dobrovolnické cesty:

Dobrovolníci odlétají samostatně z Česka do Malého Tibetu. Po příletu do hlavního města Ladakhu Lehu se pár dní aklimatizují a následně vyrazí do školy v Mulbekhu kde se o ně následně postará vedení školy (jednak po stránce programu ale i ubytování).

V průběhu pobytu může po škole vyrazit dobrovolník na výlet v okolí. 

Ubytování:

V průběhu dobrovolnického působení ve škole bydlí dobrovolníci v novém školním internátu. Spaní je na postelích s matracemi a peřinou (takže spacák nemusí být potřeba). Bydlí se v místnostech buď po jednom nebo po dvou. Ve škole je pitná voda, elektřina a internetové připojení. Ve škole se dá prát ručně v kýblu. V internátu je umývárna s sprchami a možností teplé vody (pokud teplá voda ze sprchy nebude funkční dá se umývat vodou s ohřátého kýblu). 

Požadavky na dobrovolníka:

Vzdělání nebo praxe v pedagogice, popřípadě odpovídající dovednosti k vedení zamýšlené výuky. Schopnosti dobrovolníka jsou zhodnoceny na základě zaslaného životopisu a následně v rámci osobního pohovoru s koordinátorem akademického dobrovolnictví na straně Brontosaurů v Himálajích a pohovoru s koordinátorem dobrovolníků na straně školy v Mulbekhu.

Povinnosti dobrovolníka:

Po přijetí dobrovolníka mají dobrovolníci povinnost

 • Respektovat a řídit se pokyny koordinátora akademických dobrovolníků na straně Brontosaurů v Himálajích a koordinátora dobrovolníků na straně školy v Mulbekhu
 • Vypracovat přípravu na výuku a odeslat ji do stanoveného data
 • V průběhu pobytu ve vesnici Mulbekh respektovat zásady tamní etiky

Porušení (nebo opakované porušení) může vést k vyloučení dobrovolníka z dobrovolnického programu.

 

Příjímací řízení:

Dobrovolníci pro zimní výuku podávají přihlášku jako akademičtí dobrovolníci (ať víš co vybrat po kliknutí tlačítka níže). Učitele bychom rádi vybrali ideálně do konce září, naprosto nejpozději do konce října. 

 

 

Odesláním přihlášky a životopisu se stáváš zájemcem o dobrovolnictví. O tvém přijetí bude rozhodnuto na základě

 • Přihlášky
 • Životopisu
 • Absolvování osobního pohovoru
 • Vyjádření školy v Mulbekhu k zamýšlené výuce popřípadě pohovorem s koordinátorem dobrovolníků mulbecké školy.

Osobní pohovor absolvuješ osobně nebo po Skypu s koordinátorem akademických dobrovolníků za Brontosaury v Himálajích (BvH) a po Skypu s koordinátorem dobrovolníků za Mulbeckou školu (SDPS) - pokud bude potřeba. O tvém přijetí rozhoduje koordinátor akademických dobrovolníků BvH koordinátor akademických dobrovolníků SDPS.

Co se děje mezi odesláním tvé přihlášky až po tvé přijetí

 • Na základě zaslané přihlášky a životopisu tě koordinátor dobrovolnického programu přizve k osobnímu pohovoru. V rámci osobního pohovoru koordinátor dobrovolnického programu bude (jedná se první kolo příjímacího řízení)
  • hodnotit, zda jsi vhodný adept pro dobrovolnický program v Himálajích a zda tebou nabízené schopnosti škola v Mulbekhu požaduje pro daný dobrovolnický ročník
  • rozvíjet možnou podobu tvého programu působení
 • Pokud koordinátor dobrovolnického programu zhodnotí, že jsi vhodný adept na dobrovolnictví a škola v Mulbekhu požaduje tvé schopnosti, vyzve tě k vypracování programu/předmětu tvého působení. Ten bude odeslán do školy v Mulbekhu k jejich vyjádření, zda o tebou nabízenou dobrovolnickou pomoc mají zájem. Škola v Mulbekhu může vyzvat zájemce o dobrovolnictví k pohovoru přes Skype. Jedná se o druhé kolo příjímacího řízení.

Ještě před podáním přihlášky:

 • vnímej obsah, který budeš vyplňovat do kolonek přihlášky týkající se předmětu tvého působení (co budeš učit), jako jeden z prvních návrhů, který se stává předmětem konzultace na prvním pohovoru s koordinátorem akademických dobrovolníků. Přihláška by měla spíše víc přiblížit jaký máš potenciál pro to co budeš dělat, než aby bylo zásadní jak přesně a podrobně zpracuješ co budeš ve škole dělat.
 • Přihlášku vyplňuj pouze v angličtině

Dotazy směřujte na

Ing. Jiří Sázel, Ph.D.
Předseda Brontosaurů v Himálajích
+ 420 603 534 730

.

Fotografie: