Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Nové himálajské patrony často získají ti současní

Na začátku roku 2016 jsme si řekli, že na konci 2017 budeme mít vysněných 500 Himálajských patronů. Nakonec jsme na konci 2017 měli 330 patronů a v průběhu dvou let jsme získali nových 165 patronů. Rádi bychom s vámi v tomto článku sdíleli, co všechno víme o našich patronech z našich statistik.

V průběhu posledních dvou let byla nejčastějším motivem rozhodnutí stát se patronem cesta do Malého Tibetu. To lze vidět na koláčovém grafu v příloze, kde jsou všechny benefiční cesty označeny modrou barvou a k celkovému přírůstku přispěly 33 procenty. Překvapivě druhým nejčastějším důvodem je doporučení současných patronů nebo dobrovolníků, kteří získali 18 % z celkového přírůstku. Námi podceňovaným zdrojem patronů jsou také PR aktivity, například publikování článku v novinách o Himálajském patronství. To nám přineslo 10 % z celkového přírůstku.

K charitativním aktivitám tíhnou spíše ženy než muži. Navzdory našim očekáváním ale 32 % všech patronů jsou muži. Kategorie ostatní v grafu v příloze představuje rodiny a instituce.

Nedávno jsem dostal otázku, zda peníze od člověka, který připívá 200 Kč měsíčně, mají vůbec nějaký význam. Statistika nám ukázala, že mají velký. Na sloupcovém grafu lze vidět objemy peněz skutečně zaslaných od dárců rozdělených podle výše jejich pravidelného měsíčního příspěvku. Největší objemy peněz vidíme u dárců, kteří pravidelně přispívají mezi 100 – 300 Kč měsíčně. Graf sice ukazuje největší objemy peněz u dárců mezi 400–600 Kč měsíčně, což je ale dáno tím, že v předchozím období měli někteří patroni ještě adoptované dítě a jejich pravidelný dar byl fixovaný na částku 540 Kč měsíčně. Se zrušením adopce počítáme s tím, že tato oblast se vyrovná a že bude platit, že hodně menších dárců má velký význam.

Poslední graf ukazuje počet himálajských patronů rozdělených podle výše jejich pravidelného měsíčního příspěvku.

Fotografie: