Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Už není důvod posílat děti studovat pryč

O víkendu proběhlo v naší škole setkání rodičů. Ústředním tématem se tento rok stalo velmi pozitivní hodnocení studentů u závěrečných zkoušek. Výsledky byly tak pozitivní, že se podle názoru rodičů podařilo dosáhnout účelu založení školy.

Maturitní zkouška rozhoduje budoucí karieru

V Indii, tedy i v Malém Tibetu rozhoduje o budoucnosti mladého člověka, jak úspěšně složí zkoušku na konci desáté třídy. Zkouška je vlastně totéž jako naše státní maturita. Pokud je při zkoušce úspěšný, může jít studovat medicínu, ekonomii nebo technické obory. Pokud jsou jeho výsledky horší, může studovat historii, zeměpis nebo sociální vědy nebo nemůže studovat vůbec. Dobré studijní výsledky také umožňují získat studijní stipendium nebo vybrat si tu nejlepší školu.

„Do Malého Tibetu jezdím již deset let. Když se ptám tamních studentů, jakou studují vysokou školu, nejčastěji říkají, že historii nebo sociální vědy. Já jsem vždy obdivoval, že si zvolili takové intelektuální směřování… nicméně teď už vím, že na ně asi nic jiného nezbylo,“ říká předseda Jiří Sázel.

Pokud studenti odpovědí u zkoušky na konci 10. třídy správně na

 • méně než 40 % otázek, propadnou a nemohou pokračovat ve studiu  
 • více než 40 % otázek, prospěli, ale mají v pokračování studia špatné vyhlídky a možná vůbec žádné
 • více než 60 % otázek, prospěli chvalitebně a mohou se pokusit studovat historii apod.
 • více než 75 % otázek, uspěli s vyznamenáním a mohou se pokusit studovat medicínu atd.

Rodiče velmi tlačí na děti, aby u zkoušky uspěly a byly finančně zabezpečené a respektované. Neúspěch u zkoušky znamená konec dalším možnostem studia. Mladí lidé tedy bývají pod velkým tlakem. I když totiž překonají vlastní pohodlnost, mohou mít ve škole málo schopné učitele a/nebo rodiče jim nepomohou, protože sami nejsou vzdělaní. Absolvování zkoušky je tedy provázeno velkými emocemi, dokonce dochází i k sebevraždám mladých lidí, kteří u zkoušky neuspěli (například je to téma zpracován ve výborném filmu Tři Idioti).

Zlepšení studijních výsledků v naší škole 

Když v roce 2008 nastoupil do naší školy ředitel Norboo, na konci desáté třídy

 • propadla polovina studentů
 • prospěl zbytek třídy
 • a když někdo prospěl chvalitebně, celá vesnice se sešla a uspořádala oslavu.

V roce 2017

 • nikdo nepropadl
 • polovina studentů prospěla chvalitebně
 • polovina studentů prospěla s vyznamenáním
 • jedna studentka získala 94 % a stala se nejlepší z 3000 studenů, kteří skládali zkoušku v okresu Kargil.

Naše škola naplnila důvod jejího založení

„Když jsem byl ve třetí třídě základní školy, musel jsem odejít studovat školu v hlavním městě Indie Delhi. Výuka probíhala v hindštině, kterou jsem vůbec neuměl. Podnebí v nížinné Indii bylo zcela odlišné a mí spolužáci dostali takové kožní ekzémy, že museli školu ukončit. Kultura byla zcela jiná a pro ostatní jsme byli ti zaostalí z hor. Někteří kamarádi to špatně snášeli a začali brát drogy, které jim místní nabídli, a to byl samozřejmě také konec jejich studia. Z deseti spolužáků jsem byl jediný, který školu dokončil. Rodinu jsem viděl naposledy v 9 letech a potom až v 25 letech po dokončení univerzity,“ popisuje ředitel školy Norboo svůj životní příběh

„Jedním z důvodů založení naší školy před 26 let bylo zajistit kvalitní vzdělání přímo u nás na vesnici,“ pokračuje Norboo. „To je důležité, aby děti měly nepřerušené vazby s rodinou a tradičním způsobem života. Doposud však naše škola nezvládla konkurovat velkým školám v hlavním městě Malého Tibetu a Indie, proto rodiny nadále posílaly děti již v útlém věku studovat do města. Studijní výsledky, které jsme právě dosáhli, jsou srovnatelné s těmi nejlepšími školami. Na víkendovém setkání rodičů s učiteli se rodiče shodli, že už není důvod posílat děti studovat pryč z naší vesnice,“ uzavírá ředitel.

Fotografie: