Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Navrátili jsme dary z Benefiční himálajské výzvy – naše organizace se přistoupila na podmínky na hraně morálnosti a rozhodli jsme se z toho vyvodit zodpovědnost

Milí příznivci, veřejně se omlouváme za skutečnost, že jsme v rámci letní Benefiční himálajské výzvy 2023 realizovali fundraising, který je na hraně morální přijatelnosti. Se Sašou Salákem jsme uzavřeli dohodu, že jeho cestovní náklady (letenky a pobyt na místě) se odečtou od darů jeho příznivců, kteří na něj budou sázet. Stydíme se za to a situaci jsme se rozhodli napravit, následujícími kroky

  • Dárcům, kteří Sázeli na rodinu Salákových vracíme dary.
  • Informovali jsme o této skutečnosti účastníky Benefiční himálajské výzvy
  • Informovali jsme o tom na webu, sociálních sítích, newsletteru a v popisu videí publikovaných na Youtube

Se Sašou Salákem jsme uzavřeli dohodu, že jeho cestovní náklady (letenky a pobyt na místě) se odečtou od darů jeho příznivců, kteří na něj budou sázet. Cestovní náklady na Sašu byli 49 500 Kč, takže pokud by jeho příznivci na něj vsadili více jak uvedenou částku pokryjí se nejdříve jeho cestovní náklady a teprve potom začnou vznikat dary pro tamní školu. Pokud by se nevybralo 49 500 Kč Saša měl doplatit jeho cestovní náklady po akci.

Respektujeme, že dárci mohou cítit podvedeni. Sporná dohoda sice účetně projde – může se jednoduše říct, že Sašova cesta je cena propagace pro tamní školu. Morálně to však neprojde – protože nikdo z dárců pravděpodobně nečekal, že by k tomu mělo docházet. Nikdo z vás nečekal, že se bude z darů platit Sašův výlet. Proto navracíme dary těm, kteří sázeli na rodinu Salákových, tedy na Sašu, Alexandra a Frederika Saláka. Dárcům, kterým se dary vrací, nabízíme jinou formu darování, pokud by jim přišlo že takto by přišli jejich dary na podporu vzdělávání v Malém Tibetu přišel vniveč.

Serióznost je jediné, co naše neziskovka má, a proto chceme k situaci přistoupit zodpovědně. Dary vracíme poprvé v historii naší neziskovky a doufám že i naposledy. Podobnou dohodu jako jsme uzavřeli se Sašou Salákem již nikdy neuzavřeme. Rozlišení toho, co a kdy už je za hranou není vůbec jasné. Naše neziskovka si na všechno vždy přišla sama a teď jsme našli nový mantinel, kterého se hodláme držet. Věříme, že díky tomu u vás zůstane pocit, že pokud bychom zase identifikovali spornou situaci nebudeme mít problém k ní zodpovědně přistoupit.

Děkujeme, za váš zájem o vzdělávání v Malém Tibetu. Pokud vás zajímají další informace nabízíme níže doplňující vysvětlení. 

 

Proč uzavíráme dohody na hraně férovosti?

Pokud zve naše neziskovka mediálně známého člověka do Malého Tibetu, diskuse ohledně podmínek cesty je citlivý moment. Většina mediálně známých lidí nemá s rozvojovou pomocí zkušenosti. Rozvojová pomoc funguje na zcela jiných zákonnostech než Evropské prostředí. Například pokud dá mediálně známý člověk na svou sociální síť, že jí nějakou značku cereálií, je odezva publika zcela jiná v porovnání s tím, pokud dá na jeho sociální sít možnost darovat na Himálajskou školu. Lidi u nás nejsou zvyklí darovat na vzdělávání v zahraničí a teprve musí objevit, že je to super. Dát na rovnítko, že Emku jsem prodal reklamu za tolik, a tak neziskovka by měla za můj výlet zaplatit stejnou hodnotu, je úvaha, která nedává smysl. I přesto, že je naše neziskovka velmi úspěšná v získávání pomoci pro Himálajskou školu, pokrýt cestovní náklady mediálně známému člověku nemá návratnost ani v tom aspektu, že by byl potenciál získat ekvivalentní množství darů ani s tom že by z toho mohl vznikat zisk nebo ekvivalent propagace. V případě propagace by se vždy více vyplatilo dát peníze do cílené reklamy s následnou konverzí než na cestu mediálně známého člověka.

Respektujeme, že naprostá většina mediálně známých lidí tuto zkušenost nemá. Proto se snažíme co nejcitlivěji tyto zákonitosti vysvětlit a věnujeme hodně času, abychom získali důvěru. Z naší zkušenosti se mediálně známému člověku většinou ani nejde o peníze samotné, ale jde o přesvědčení, že si ceníme jeho času.  

Po prvním rozhovoru ze Šasou jsme se z možnosti spolupráce snažili ustoupit. Sašovi podmínky byli radikální a nabyli jsme přesvědčení, že je velmi málo pravděpodobné, že se na tom může něco změnit. Popřípadě jinak řečeno, že by bylo potřeba ujít obrovský cesty kus cesty, než by došlo k vzájemnému pochopení. Navíc nám přišlo, že je Saša hodnotově velmi vzdálený naší neziskovce a výhodnost prolnutí našich publik by byla velmi malá (nicméně důvodů bylo více). Stejně tak jsem vyhodnotili jako rizikové, že akce Sašovi nebude sedět. Po tom, co jsme ze spolupráce začali couvat, Saša následně změnil přístup a začal s námi jednat.

Naše dosavadní zkušenost s mediáně známými lidmi byla taková, že i přes počáteční peripetie vyjednávání, to dříve nebo později vždy dopadlo tak, že mediáně známý člověk se pro rozvojovou pomoc nadchl, popřípadě pochopil, něco podobného jako naše spolupráce s tamní školou, se bude špatně hledat někde jinde. Pro nás je to vždy potom velká radost, že jsme rozzářili dalšího člověka. Myslíme si, že pokud se rozvojová pomoc dělá kvalitně je úžasné to zažívat.  

V moment, kdy s námi začal Saša jednat, naskočili jsme automaticky, že získání člověka je na dobré cestě a že to bude probíhat stejně jako s ostatními mediálně známým lidmi. Nabyli jsme pocitu, že Saša ušel cestu, kterou jsme nečekali že ujde a že to celé skončí pochopením a nadšením. Usilovně jsme hledali ústupek nějaký ústupek, abychom projevili zájem a Saša získal pocit, že si jej ceníme. Bohužel zde přiznáváme, že jsme selhali. Z návrhů, které zaznívali, Sašovi seděla možnost, že se jeho cestovní náklady budou krýt z darů (jak je vysvětleno výše). S touto možností jsme souhlasili a vnímali jsme to jako ústupek, který byl v ten moment jednání potřeba. Na druhou stranu rozhodně to nebylo tak, že jsme Sašu neupozornili, že to je neetické a že za Brontosaury v Himálajích jsme si vědomí, že to může být vnímáno jako podvod na dárcích. Saša na tuto námitku oponoval, že mu to jedno. Nicméně ústupek jsme vnímali jako gesto, které bylo v ten moment potřeba. Doufali jsme, že pokud již Saša ušel kus cesty, v který jsme nedoufali, musíme i my udělat něco co bude odpovídat jeho posunu. Bohužel jsem riskovali a věřili jsme, že v případě Sašy dopadne situace stejně jako v případě ostatních mediálně známých lidí.

Bohužel Sašův příběh je jiný. Dárci vsadili na Sašu 14 500 Kč. Podle dohody měl Saša po akci doplatit 35 tisíc Kč (vypočítáno jako rozdíl nákladů na jeho cestu 49 500 Kč – 14 500 Kč). Saša dohodu nedodržel a odmítl doplatit náklady na jeho cestu. Sašovi jsme taky po akci připomněli, že pokud dárci posílali dary na jeho cestovní náklady, že je to podvod na dárcích, a požádali jsme jej, zda by chtěl situaci přehodnotit a zaplatit za sebe cestovní náklady jako to dělají všichni. Saša to odmítl a cítil se návrhem velmi uražen.

Na druhou stranu přiznáváme, že naše neziskovka byla v přístupu na hraně etiky společně ze Sašou. Přiznáváme, že jsme riskovali a že nám to nevyšlo. Dohodu, kterou jsme ze Sašou uzavřeli vnímáme jako chybu. Žádnou takovou dohodu již nikdy s nikým neuzavřeme a bereme to jako dobrou zkušenost. Jako projev zodpovědnosti za situaci vám tedy vracíme dary zpět.

 

Saša se obhajuje tím, že nikdy žádnou dohodu s námi neuzavřel. Uznáváme, že je to dobrá taktika a tím pádem my musíme tvrzení doložit, abychom zaručili serióznost. Na tomto odkazu jsou tedy důkazy, která máme o tom, že k dohodě došlo. Nečekáme, že se bude někomu chtít se tím probírat a nečekáme, že to někomu bude příjemné.

https://drive.google.com/open?id=1eNCeOLROtcZbLyzZGV3G0b4Zcf2vhNe6&usp=drive_fs