Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Druhé přípravné setkání 23. až 25. 4. 2010

Zveme všechny letošní dobrovolníky projektu La Ngonpo – Krajní meze a účastníky z minulých ročníků Krajních mezí na druhé víkendové setkání. Na setkání proběhne workshop o globálním rozvojovém vzdělávání, prezentace návrhů dobrovolnických aktivit a jejich další příprava. Čeká nás program venku i v místnostech, doufám, že se více poznáme!

Víkendové setkání je zaměřeno především na přípravu dobrovolníků působících v Ladakhu v červenci (příprava žáků na pilotní fázi v MMS v rámci projektu La Ngonpo, dále působení v Mulbekhu, Thikse, Diskitu, Chuchotu a na dalších místech). Pro dobrovolníky projektu La Ngonpo působící na MMS koncem srpna a v září bude připraven program v sobotu (ale zdržet se můžete celý víkend!).

Těšíme se na shledanou  :-)

Kdy: 23. – 25. 4. 2010

Kde: ZŠ Křtiny, CHKO Moravský kras