Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

INSTRUKCE K PŘÍPRAVĚ DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT

Milí dobrovolníci!

Do druhého setkání máte čas rozmyslet si, na kterých místech chcete působit, jak dlouho a co tam chcete dělat. Rádi bychom, abyste začali vytvářet „pracovní skupiny“, které na daných místech v Ladakhu budou realizovat připravenou aktivitu.

V rubrikách Zájem o působení a Data odletů se vám v tabulce přehledně zobrazí, kdo má o která místa zájem a co by chtěl přibližně na místě učit.

Poté můžete začít rozvíjet své představy na Fóru. Fórum je roztříděné do několika podskupin dle předpokládaných diskuzí. Na Fóru najdete i příspěvky z minulých let, nenechte se zmást. Jakmile začnete přispívat a diskutovat vy, budou vaše příspěvky řazeny chronologicky před příspěvky starší.

Prosím, myslete na několik věcí:

1)      Jeden výukový kurz by měli zajišťovat minimálně (a optimálně) dva, maximálně tři dobrovolníci. (samozřejmě, je možné, že například do Thikse může jet skupinka více lidí, kdy každá dvojice až trojice povede rozdílný kurz).

2)      Minimální délku působení na jednotlivých místech:

MMS (povinně pro dobrovolníky kategorie La Ngonpo – Krajní meze) – týden (je přesně stanoven termín 30.6. – 6.7.; v rámci přípravné fáze La Ngonpo – zde bude téma zadáno a představeno na druhém setkání)

Sapi, Chuchot – týden

Thikse, Diskit, Mulbekh – dva týdny

Maximální délka dobrovolnického působení na určitém místě je záležitostí zájmu dobrovolníků (v ojedinělých případech by se mohlo najít nějaké omezení maximální délky působení z Ladacké strany).

 

V programu druhého setkání bude zařazen blok, ve kterém budou jednotlivé pracovní skupiny prezentovat návrhy, kde a s jakou aktivitou (výukovým kurzem) chtějí působit. Neočekáváme, že výukové kurzy propracujete již před druhým setkáním do detailu, ale očekáváme, že ke každému výukovému kurzu představíte:

            co a kde chcete učit (obsah)

            jak byste to chtěli učit

            s kým byste to chtěli učit

Výukové kurzy se samozřejmě týkají aktivit ve školách, nikoli v Sapi. Zároveň vaše aktivita na školách nemusí být právě „výukový kurz“, ale třeba nácvik divadla, volnočasové aktivity aj. Termíny „výukový kurz“, „co chcete učit a jak“, používáme pro názornost.

Na základě vašeho zájmu o působení v Ladakhu sestavíme na druhém setkání harmonogram aktivit v Ladakhu (harmonogram je tabulka, kde budou zanesena místa, doba působení každého z vás na jednotlivých místech, náplň vašeho působení).

Harmonogram působení v Ladakhu bude po setkání definitivně potvrzen. Potom budete přesně vědět kam a na jak dlouho jedete a mezi druhým a třetím setkáním budete moci detailně dopracovat váš kurz. Slazení požadavků dobrovolníků a Ladacké strany může být komplikované, ale my zkusíme udělat všechno pro to, abyste mohli působit tam, kde si přejete.

 

Nápaditým aktivitám zdar! J