Back to top

Pozvánka na Třetí přípravné setkání dobrovolníků projektu La Ngonpo - Krajní meze 11

Srdečně zveme dobrovolníky projektu z let 2006 - 2011 na Třetí přípravné setkání. Uskuteční se o víkendu 10. - 12. 6. na EVC Švýcárna v CHKO Moravský kras. 

 
Dobrovolníci dopracují svůj program do Ladakhu, proběhnou poslední praktické přípravy, můžeme se těšit také na besedu o etice a školství v Ladakhu.
 
O své účasti na víkendu prosím informujte Vlaďku Regerovou nejpozději jeden týden před setkáním.