Sbírka: Nauč počál děti z Tibetu

This form has received the maximum number of entries.
Vzpomeňte si, jak jste naposledy cítili, když jste chtěli něco udělat na počítači a nevěděli jste jak? Podobně jako vy se cítí většina dětí z Malého Tibetu při jakémkoliv kontaktu s počítačem... oproti nám si však řešení nevygooglují :-). Rádi bychom umožnili dětem z naší školy, aby uměli využít potenciál moderních informačních technologií zajištěním jejich pravidelné výuky.

Co chceme udělat

Rádi bychom pořídili nové počítače pro pravidelnou výuku informačních technologií pomohli s iniciací výuky informačních technologií v rámci běžné výuky i dodatečných kurzů.

Co potřebujeme

165 tisíc Kč
na vybavení počítačové učebny

Přispět libovolnou částku
Vybráno
117.780  Kč
z
165.000 Kč

Co se bude učit

  • Výuky zařazenou do základního vzdělávání – v rámci běžného školního rozvrhu bude pro druhý stupeň zařazen nový předmět a to informační technologie. Výuka začne v březnu 2016.
  • Dodatečné kurzy informačních technologií – tyto kurzy budou probíhat v průběhu tříměsíčních zimních prázdnin od prosince do února. V průběhu jednoho dne budou dvě hodiny – jedna pro naprosté začátečníky a druhý v oblasti pokročilých technik. První kurz začne v prosinci 2015.

Škola v Mullbekhu by chtěla získat od prosince 2015 stálého učitele IT, který bude v průběhu prvních let školen dobrovolníkem ze zahraničí. Pokud byste chtěli jet pomáhat do Malého Tibetu, podrobnosti najdete zde. Výuka bude probíhat v budově nových školních tříd, které jsme slavnostně otevřeli srpnu 2015, více zde. Nová počítačová učebna je součástí komplexního rozvojového plánu školy Spring Dales Public School

Kde se bude učit

Proč byste měli přispět?

Většina lidí ze západní části světa má dobré vzdělání. V dalších částech zeměkoule takové štěstí nemají a nedostatek vzdělání může být pro tamní obyvatele velký hendikep. Myslíme si, že stojí za to, se poděli o něco, čeho máme v naší společnosti dostatek.

Rozvoj školy Spring Dales Public School je spolufinancován také jeho svatostí 14. Dalajlámou. Ten řekl v průběhu audience v červenci 2012 příznivcům Brontosaurů v Himálajích: „Cítím jako svou povinnost usilovat o přežití odkazu Václava Havla a jsem rád, že mi v tom pomáháte vaši nezištnou pomocí škole z vesnice Mulbekh“. Česká republika byla po dlouhá léta považovaná okolím světem za ochránce lidských práv a zapojením do této sbírky můžete přispět k tomu, jaký odkaz bude naše země vytvářet.

Nedáváme nic nikomu zadarmo!

Nemyslíme si, že dávat někomu něco zcela zadarmo má pouze pozitivní dopady. V Malém Tibetu mají sice méně možností a příležitostí, avšak na druhou stranu si myslíme, že vložené úsilí i z druhé strany pomůže pocitu spoluvlastnictví. Proto škola v Mulbekhu spolufinancuje investici do školní učebny v rozmezí 5–30% procent z celkového investičního rozpočtu a ve stejném rozmezí i organizace Brontosauři v Himálajích díky Himálajským patronům.

 

Společenský background

Znalost informačních technologií je v Indii a v Malém Tibetu velmi žádaná. V současné době rodiny posílají své děti na tříměsíční zimní kurzy IT do hlavního města Malého Tibetu Leh, protože děti mohou díky tomu mít lepší pracovní uplatnění.

Moderní informační technologie mají velký potenciál ale zároveň i svá rizika. Díky internetu se děti mohou dovídat věci, které jim nikdo v jejich společnosti nemusí umět dobře vysvětlit popřípadě zasadit do kontextu. Rádi bychom, aby děti měli při setkání s novými technologiemi odborné vedení díky, kterému budou moct využít potenciál a poradit si s možnými riziky.

Přispět

Zbyva: 5 z 14
Zbyva: 0 z 1
Zbyva: -1 z 1
Zbyva: 1 z 1
Zbyva: 4 ze 14

14. Dalajláma 

„Jsem přesvědčen, že rozšířením informačních technologií se náš svět globalizuje a to přispívá k tomu, že válka bude jednoho dne považována za zastaralý způsob řešení rozdílností mezi národy a komunitami“

Počítače pojmenujeme po dárcích

Počítače v Malém Tibetu se nečíslují, jsou pojmenovány podle jejich dárců :-). Takže když přispějete na nový počítač nebudou na sebe děti volat „běž si sednou za jedničku“, ale budou volat bež si sednout za „vaše příjmení“ .... Doufám že tím uděláme něco nevšedního a zároveň tím vyjádříme úctu dárcům.

Kolik počálů už máme

Petr Horčička
Petr Horčička
Petr Horčička
Petr Havlíček
Petr Havlíček
Petr Havlíček
Josef Zeman
Radek Doubrava
Petr Zajic
Petr Horčička
Petr Horčička
Petr Horčička
Petr Havlíček
Petr Havlíček
Petr Havlíček
František Joachimsthaler
Šárka Graciasová
Petr Zajic
Šárka Graciasová
Dana Večeřová
Petr Zajic
Hana Sedláková
Vybráno
117.780  Kč
z
165.000 Kč

Chci umět "počál"
Díky za vaši podporu

 

Brontosauři v Himálajích

pobočný spolek Hnutí Brontosaurus
sídlo: Nad Lánem 1249 /23, Olomouc 77900
IČ: 22712607
Datová schránka: xchaab8
účet organizace: 107-3427350257/0100
účet pro dary: 107-3766990267/0100

Zapojte se 

Dobrovolnictví
Benefiční kurz buddhismu

Benefiční tibetská medicína

Benefiční himálajská výzva 

Himalásjký patron

Darovat jednorázově

Kontakt

Email: Info@brontosaurivhimalajich.cz
Mobil: +420 603 534 730