Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Největší událost 2020: Úspěšný přesun výuky do online-u | Jak jsme pomáhali 2020 + plán 2021

 

 

 

 

 

Úspěšný přesun výuky do online prostoru 

Největší událostí minulého roku bylo, jak brilantně zvládla naše škola přejít k online vyučování. Obávané zkoušky na konci ročníků dopadly stejně jako předchozí roky. Online výuka vtáhla do dění učitele a podle ředitele přinesla „nečekanou interakci“. Přechod na online výuku je tedy úžasným výkonem s ohledem na skutečnost, že před 5 lety neměli elektřinu stabilní a třinácti lety neměli elektřinu vůbec.
K tématu jsme zveřejnili tyto články

Rok 2020 měl být vědecký. Slibně rozjetou kampaň ukončil na jaře koronavirus. Nemohli jsme poslat vědce k výuce dětí a dostavět školní laboratoř. Vše jsme tedy přesunuli na rok 2021 a modlíme se, aby to vyšlo. Úspěchy kampaně byli
* FB dosah 1,5 mil lidí bez propagace 
* 120 dobrovolnických přihlášek a
* 81 551 Kč v darech 
* Jiří Drahoš na slavnostním otevření
Další úspěchy kampaně

 

Poprvé jsme nevzali nikoho do Malého Tibetu. V roce 2019 jsme dosáhli rekordu 85 účastníků. Rok 2020 vypadal ještě slibněji, ale nakonec jsme se dočkali opačného rekordu. Nula, nejméně v historii.Děkujeme všem, kteří nám přispěli na provoz. Obdrželi jsme 84 844 Kč od 35 dárců. Díky darům nebyla potenciální finanční krize tak velká a změna hospodářské činnosti otevřením obchodu byla jednoduší. Pokud bychom nemohli jet v létě 2021 pomáhat do Malého Tibetu budou dary poslední odrazový můstek od možného "bankrotu". 
 
Korona virus taky zásadně změnil život v Malém Tibetu a články o tomto tématu najdete zde:
 

Rok rozvoje sportovních aktivit

Tamní mladící začali lyžovat, trekovat a jezdit downhill. Tamní slečny si založily ženský fotbalový tým. V hokeji se dostali kluci o nás z vesnice do národní reprezentace. Zjednodušeně řečeno se v tradiční kultuře řešila nuda chlastáním. Stejně jako v případě koronaviru zavřela tamní obyvatele každoročně zima.
Doufám, že podobně jako my máte radost a vidíte ten zásadní posun, když se mladá generace baví sportem.

K tématu jsme psali tyto články

V listopadu jsme otevřeli e-shop. Pokud nebudeme moct cestovat, bude obchod zdrojem příjmů pro náš provoz. Článek z úspěšného otevření zde

V roce 2020 jsme nevyužili skoro žádné dary Himálajských patronů na podporu naší školy. Naprostou většinu ročních darů utratíme za stavbu nových školních budov, ale tento rok jsme nemohli nic stavět. Z roku 2020 nám tedy zůstalo 1,3 mil Kč do roku 2021.

V roce 2020 jsme došli k závěru, že si musíme půjčit z banky, abychom byli schopni dokončit laboratoř v plné kráse ke slavnostnímu otevření. Jsme tedy rádi, že k tomu nakonec nedošlo a pro rok 2021 máme dost peněz k dokončení.
 
Ve škole se v průběhu 2020 nerealizovaly žádné investice. Proto níže v této výročce nezveřejňujeme investiční rozpočet školy.


DOMA ZALOŽÍM POBOČKU SKAUTU

 
V únoru jsme hostili v ČR učitelku Rigzin, Yangchan a filmaře Jigmeta. Strávili u nás jeden měsíc. „Skoro každý den je hostil některý z našich Himálajských patronů. „Všichni naši hostitelé byli stejně srdeční, jako jsou lidi z Malého Tibetu,“ sděluje učitelka Rigzin při odjezdu z ČR. „Klubovna Skautu mě u vás nejvíce inspirovala,“ dodává Rigzin. Článek, co si naši hosté odnášejí z nabitého programu, zde.
 
Pobyt v ČR je vždy velký posun vpřed pro všechny, kteří jej absolvovali. Například rozvoj sportovních aktivit si vzal k srdci Sonam, když 
opouštěl ČR  v roce 2018 . Výše ve výročce můžete vidět, jak to dopadlo. Sonam i ostatní však zvládli změnit k lepšímu více věcí, ale to si necháme na příště. 
 
 

Dotáhnout výuku vědy

V roce 2020 jsme kvůli koronaviru nemohli dotáhnout začátek výuky vědy v naší škole. Kromě kampaně jsme vše přesunuli na rok 2021. Chtěli bychom tedy dostavět školní laboratoř, pomoci učitelům s metodikou vědeckých předmětů a realizovat první výuku v nové školní laboratoři v rámci prázdninového dobrovolnictví.
 


Online nebo offline

Rádi bychom realizovali benefiční cesty do Malého Tibetu jako v předchozích letech. Jsme si vědomi, že se to nemusí podařit. Proto jsme připraveni realizovat prázdninové dobrovolnictví v online podobě. Rádi bychom Vám taky nabídli kurz buddhismu, ajurvédské masáže a další také v online podobě.


2 x aktualizovat nabídku

Rádi bychom na jaře a na podzim rozšířili nabídku našeho obchodu. Na jaře bychom chtěli nabídnout větší spektrum indické mody a indické čaje. Na podzim bychom rádi nabídli doplňky pro jógu. Pokud se nepodaří v létě 2021 realizovat benefiční cesty do Malého Tibetu, bude obchod klíčovým zdrojem pro pokrytí provozních nákladů
 


Podpora nových škol

Budeme hledat další školy, které by mohla podporovat naše neziskovka. Navazujeme vztahy v Bhutánu, Království Mustang (Nepál), údolí Spiti a Dha hanu (Indie). Vše směřujeme k tomu, že bychom se ve výhledu pár let transformovali do nové neziskovky se jménem Himálajský patron.

Finance Brontosaurů v Himálajích 2020

Investiční rozpočet školy
Ve škole se v průběhu 2020 nerealizovaly žádné investice. Proto v této výročce nezveřejňujeme podrobný investiční rozpočet školy. Nejdůležitější jsou tato dvě čísla
 
Přehled  -250 315 Kč
Bilance z roku 2019719 275 INR232 024 Kč
Dary akumulované od BvH v průběhu 2020        3 829 805 INR      1 318 131 Kč
 
Kdy bilance za rok 2019 nerozlišuje, od kterých dárců tyto peníze zbyly (škola má více zdrojů příjmu, toto jsou peníze, které ji zbyly od všech, takže i o BvH)
Brontosauři v Himálajích
Přehled  
Příjmy 3 056 609 Kč
Výdaje 1 662 049 Kč
Bilance 1 394 560 Kč
Příjmy3 056 609 Kč
Himálajští patroni 1 526 973 Kč
Jednorázové dary186 289 Kč
Služby - akce v ČR, Malém Tibetu, obchod  1 343 347 Kč
  
Jednorázové dary - složení 186 289 Kč
Věda 81 551 Kč
Hokej 5 614 Kč
Lyže pro Sonama 2 600 Kč
Neidentifikované dary 6 500 Kč
Dary na provoz 65 111 Kč
Benefiční Tibetská Medicína 0 Kč
Benefiční Himálajská Výzva 0 Kč
Ostatní 24 913 Kč
Výdaje1 662 049 Kč
Peníze investované do školy387 817 Kč
Dary na rozvoj školy 387 817 Kč
Dary ze sociálního podnikání0 Kč
  
Dary na rozvoj školy - složerní  387 817 Kč
Koordinace rozvojové pomoci na straně BvH360 000 Kč
Skialpové lyže pro Sonama 2 500 Kč
Nákladů na pobyt učitelek v ČR9 147 Kč
Bankovní poplatky na účtu pro dary 16 170 Kč
  
Projekty na podporu školy 830 594 Kč
Prázdninové dobrovolnictví 617 816 Kč
Benefiční tibetská medicína 4 283 Kč
Benefiční kurz buddhismu 11 450 Kč
Benefiční Himálajská výzva 146 517 Kč
Bezplatné vyšetření tibetským doktorem pro Himálajské patrony 5 150 Kč
Kamaň věda v Malém Tibetu 31 607 Kč
Lyže pro Sonama 11 578 Kč
Ostatní 2 195 Kč
  
Benefiční obchod 379 721 Kč
Zřízení obchodu 61 749 Kč
Nákup zboží 249 956 Kč
Provoz obhodu 68 016 Kč
  
Provoz organizace39 728 Kč
Emailová komunikace přes Mailchimp 18 366 Kč
Fundrasing - každoroční dárek pro patrony - kniha pro rok 201915 000 Kč
Propagace - náklady na umístění venkovní výstavy 2 221 Kč
Bankovní poplatky 3 245 Kč
Software a online technologie 897 Kč
Bilance  
Dary na rozvoj školy SDPS na účtu BvH1 318 131 Kč
Provozní bilance BvH76 429 Kč
 
Komentář 
  • Provozní bilnce je sice 76 429 Kč, ale obsahuje zálohy na benefiční cesty v hodnotě 237 777 Kč pro rok 2021
  • Projekty na podporu školy mají sice velký obrat, ale nebyli realzovány. Peníze vybrané na cesty do Malého Tibetu jsme vraceli. 
  • Dary z kampně pro provoz jsou složeny z částky 65 111 Kč (viditelnou výše) a z částky 19 733 Kč (dary od lidí, kteří zkušili cestu a nechali na našem kontě dar, tuto částku výše vidět nejde). Celková velikost daru na provoz je 84 844 Kč
  • 100 % příjmů je od fyzických osob. Fyzické osoby rozlišujeme podle toho jak se rozhodují. Takže i pokud nám dojdou peníze z firemního účtu zajímá nás, zda nad darem rozhodla marketingová komise nebo jeden její majitel 
  • Režijní náklady odhadujeme v roce 2020 ma 0 % z obratu. Režijní náklady jsou náklady na řízení organizace, fundrasing organizace takže třeba nábor nových Himálajských patronů a vzdělávání managementu. Do odhadu režijních nákladů dáváme pouze finančí prostředky vynaložení tímto směrem (již nezohlenujeme že cesta do Malého Tibetu také přispěje k tomu že se někdo stane pravidelným dárcem).