Back to top

Osvědčení a registrace organizace

Přidělení IČO
Registrace organizační jednotky BvH od HB
Vlastnictví hlavního účtu BvH
Osvědčení o konání veřejné sbírky