Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Školní internát

Financujeme stavbu nového školního internátu. Školní internát je první budovou nového školního kampusu a proto bylo nezbytné financovat kromě stavby samotné také nákup vhodného stavebního vybavení, ale i výzkum stavebních technik, kterými bude nový kampus prováděn. Finanční prostředky na stavbu internátu jsou poskytnuty formou postupných darů na základě uzavřených smluv.

Článek z výstavby, fotografie stavby

Smlouvy o darech na stavbu internátu

ke říjnu 2012 bylo škole v Mulbekhu předáno přibližně 1,5 milionu korun na základě následujících smluv

První smlouvaDruhá smlouvaTřetí smlouvaČtvrtá smlouva
Květen 2011Září 2011Květen 2012Říjen 2012
320 tisíc Kč740 tisíc Kč50 tisíc Kč440 tisíc Kč

Souhrn nákladů na stavbu internátu platný k datu 19.11.2012

Material or construction componentAmountPortion of total Sum
 Rs%
C.M. Cement343 2909,4
C.M. Gravel10 8000,3
C.M. Metals00,0
C.M. Others112 7893,1
C.M. Plywood416401,1
C.M. Sand13 5000,4
C.M. Steel148 4804,1
C.M. Stone00,0
C.M. Wood - nonsquared175 2504,8
C.M. Wood - squared739 06520,2
Electricity8 6200,2
Exclavations digging215 4505,9
Exclavations transporting17 4700,5
Formwork iron14 3810,4
Formwork wood56 9651,6
Formwork metal7 5500,2
Joinery19 1230,5
Labours96299026,3
Machine equipment1 6940,0
Machines315 6008,6
Machines supply69 2821,9
Machines maintenance18 6780,5
Office equipment36 0801,0
Others functions, food, etc.2000,0
Others with out category169 6604,6
Overheads00,0
Personal expences12 7440,3
Tipper - investment00,0
Tipper - maintenance5 1000,1
Tipper fees - anual00,0
Tipper fees - one time00,0
Tools13 1080,4
Tools carpenter215220,6
Transport hired71 8402,0
Transport owned tipper36 6621,0
Water suply16780,0
Total Sum3 661 211 Rs
(Přepočítáno kurzem 2,66)1 376 395 Kč