Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Jak jsme pomáhali 2021

 

DVA ROKY OMEZENI PANDEMIÍ

MÁME ASPOŇ LEPENÉ NOSNÍKY

 

Máme za sebou dva roky s pandemií. Ta znemožnila většinu způsobů spolupráce s naší školou. Největším zřetelně hmatatelným výsledkem spadajícím do tohoto roku jsou tedy dokončené lepené nosníky pro školní laboratoř. Naše škola je již druhým rokem převážně na online výuce i přesto, že ve vesnici byli pouze čtyři nakažení. Brontosauři v Himálajích již druhým rokem nemohou poslat nikoho do Malého Tibetu. Aby s námi nebyla nuda, nabídli jsme zážitek exotiky přes nákup v benefičním obchodě. Jsme velmi hrdí a hřeje nás to u srdce, že i přes veškeré problémy pandemie jsou nám Himálajští patroni velmi loajální.

 

 

 
Stavění nových školních budov, ale i cestování z nebo do Malého Tibetu nebylo v posledních dvou letech možné. Toto paralyzovalo většinu forem spolupráce mezi námi a školou. Navíc škola se musela opakovaně soustředit na organizační změny spojené s opakovaným zavíráním a přesunem výuky do online prostoru. Řešit investiční rozvojovou agendu školy nedávalo smysl.

V průběhu posledních dvou let jsme tedy akumulovali 2 mil. Kč na podporu školy, které nebylo jak využít. Předchozí roky jsme každých pár akumulovaných stotisíců hned poslali do Malého Tibetu. Prostě výdajů bylo hodně a příjmů se nedostávalo. Na druhou stranu nepříjemná finanční tíseň předchozích let donutila naši školu pečlivě komunikovat o nakládání s penězi, což zvýšilo jejich finanční gramotnost a to bylo vlastně přínosem. Pandemie nás tedy posunula od podpory školy stylem „z ruky do huby“ k „lovení darovaných zásob“.

Číslo 2 mil. je orientační. Přesný popis situace by byl obsáhlý. Jde jenom o to sdělit řád a k textu dát nějakou číslovku.

STAVBA LABORATOŘE SE PO DVOU LETECH POSUNULA KUPŘEDU. DÍKY LEPENÝM NOSNÍKŮM BUDOU MÍT PRVNÍ TŘÍDU BEZ SLOUPŮ V UČEBNĚ

V průběhu srpna a září 2021 se stavební úsilí konečně pohnulo kupředu. Podařilo se nám dokončit výzkum lepených nosníků a díky tomu budou mít děti první učebnu bez sloupů. Naše škola by klidně mohla stavět nové budovy nejdostupnějšími způsoby. Skutečnost, s jakou lehkostí probíhá v současné době zavádění stavební inovací, zase připomíná unikátnost naší školy.

Benefiční obchod má jeden rok a dva měsíce od jeho založení. Podařilo se nám dosáhnout nejoptimističtější cíl v případě obratu. Přiznáváme, že číslo obsahuje dvoje Vánoce. Na druhou stranu rozjezd v době pandemie není ideální. Například na jaře jsme čekali půl roku na domluvenou zásilku čajů a oblečení a obě nedorazily. Majitelé dodavatelských společností zemřeli na koronavirus.

Benefiční obchod jsme založili proto, abychom získali nové patrony a aby to pro současné patrony byla trochu větší zábava. I přesto, že vyzdvihujeme obrat obchodu, přihlásilo se díky němu 12 nových patronů. To je dobrý výsledek sám o sobě. Jsme přesvědčeni, že klienti obchodu jsou vyloženě ideální budoucí patroni a těšíme se na nové patrony, až se začneme namáhat s tím, abychom je k patronství získali.

Počet objednávek: 580; noví zákazníci 65 % z objednávek; průměrná objednávka: 1700 Kč; nejvyšší individuální objednávka 14 000 Kč.

Dále k tématu: článek procenta z nákupu se nevyrovnají himálajskému patronství

 

Protože byla v roce 2021 omezena možnost spolupráce s tamní školou, představili jsme vám pár lokálních společenských témat. Nebylo v nich popsáno jednoduše představitelné množství dřeva koupené na stavbu za vaše dary, ale byly v nich popsány dlouhodobé dopady naší podpory. Níže si je můžete připomenout.  

JAKÝ DOPAD MAJÍ MOJE PRAVIDELNÉ DARY

SMYSL PRÁCE ZAČÍNÁ BÝT PRO TAMNÍ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ OBŽIVA

NÁSLEDUJÍCÍ TŘI ROKY ZMĚNÍ VYHLÍDKY MULBEKHU

POMOHOU JIGMETOVA VIDEA ZMÍRNIT TŘETÍ VLNU KORONAVIRU?

Velmi nás těší, jak loajální jsou nám Himálajští patroni. I přesto, že spoustu patronů muselo změnit práci, jejich dárcovství jenom pozastavují a časem je obnovují. Kvůli pandemii jsme ztratili okolo 20 patronů což, není mnoho v porovnání s tím, že některé neziskovky hlásí ztrátu 1/3 dárců! V průběhu posledních dvou let, jsme nevyvíjeli žádnou činnost, abychom nové patrony získali. Jednak více patronů nepotřebujeme, ale taky pro nové dárcovství nebylo v posledních dvou letech ideální období. I přesto všechno jsme v roce 2021 vybrali na darech od patronů jenom o 100 tisíc kč méně než v roce 2020. Situaci rozumíme tak, že se nám čím dál více utužuje skupina 500 loajálních Himálajských patronů.

DVA ROKY ZAVŘENÁ ŠKOLA KVŮLI ČTYŘEM NAKAŽENÝM. AVŠAK SPLNENÍ ZKOUŠEK PRO VŠECHNY – BILANCE ŠKOLNÍHO ROKU 2021

Přestože posledních pár měsíců školního roku chodily děti druhého stupně do školy, probíhá většina výuky již druhým rokem online. Méně kvalitní výuku by si již všichni přáli ukončit. Radši by se vídali osobně. Rodiče mají dětí doma již plné zuby. Konec online výuky je o to více očekáván s ohledem na skutečnost, že od začátku pandemie měli v naší vesnici pouze čtyři nakažené. Na druhou stranu stát snížil obtížnost závěrečných zkoušek a tolik vysněný a obávaný certifikát se teď rozdává skoro zadarmo. To je asi pro mnohé velmi příjemná odměna za všechna pandemická omezení.

Číst článek bilancující další online školní rok 

OTEVŘENÍ LABORATOŘE
V létě 2022 bychom rádi slavnostně otevřeli novou školní laboratoř společně s českými vědci a učiteli. Jsme pevně přesvědčeni, že se to tentokrát podaří.
BENEFIČNÍ CESTY
Rádi bychom po dvou letech umožnili lidem jet s námi pomáhat do Malého Tibetu. Doufejme že proočkovanost, slábnoucí pandemie nebo i ochota směřovat do normálu již cestování v létě umožní.
BENEFIČNÍ OBCHOD
Rádi bychom rozšířili o spektrum zboží benefičního obchodu doplňky a potřeby do domácnosti. Rádi bychom rozšířili nabídku oblečení a představili zajímavé módní koncepty tamní společnosti.
PODPORA NOVÝCH ŠKOL
Budeme hledat další školy, které by mohla podporovat naše neziskovka. Navazujeme vztahy v Bhutánu, Království Mustang (Nepál), údolí Spiti a Dha hanu (Indie). Doufáme, že budou lepší podmínky než předchozí roky.

 

INVESTIČNÍ ROZPOČET ŠKOLY 2021

Přehled  
Příjmy 8 278 217 INR
Výdaje2 381 369 INR
Zůstatek 5 896 847 INR

 

 

 

Příjmy 8 278 217 INR
Brontosauři v Himálajích7 794 159 INR
Sociální podnikání školy0 INR
Zůstatek 2020484 058 INR
Lokální vláda 0 INR
Rodiče dětí 0 INR

Výdaje2 381 369 INR
Stavební projekty 710 543 INR
Školní laboratoře625 248 INR
Stavba záchodů 85 295 INR
  
Ostatní projekty 65 964 INR
Úsvit lyžování - část nákladů na 1 ks skialp lyží 30 974 INR
Část nákladů na pobyt Jigmeta v ČR v roce 202034 990 INR
  
Vedení rozvojového projektu školy1 584 520 INR
Celkové vedení projektu na straně SDPS 180 000 INR
Vedení stavby - inženýři, koordinátor dělníků, účetní 177 000 INR
Celkové vedení projektu na straně BvH1 227 520 INR
  
Bankovní poplatky 20 342 INR
Na straně BvH342 INR
Na straně SDPS 20 000 INR

 

ROZPOČET BRONTOSAURŮ V HIMÁLAJÍCH 2021

Přehled  
Počáteční zůstatek1 318 131 Kč
Příjmy 2 984 202 Kč
Výdaje 2 394 802 Kč
Konečný zůstatek728 732 Kč
Bilance -589 399 Kč

Struktura příjmů  
Dary - Himálajští patroni 1 418 428 Kč
Dary - Jednorázové85 578 Kč
Cesty do Malého Tibetu67 400 Kč
Tibet v ČR - Semináře4 215 Kč
Obchod - tržby 739 851 Kč
  
Dary - Jednorázové - podrobnosti 85 578 Kč
Česká věda do Malého Tibetu3 668 Kč
Český hokej pro Tibetské děti 2017 600 Kč
Architektonická koncepce rozvoje školy30 000 Kč
Dary na provoz od příznivců 41 289 Kč
Nezařazené dary 10 022 Kč

 

Struktura výdajů  
Finannčí podpora školy-1 879 333 Kč
Cesty do Malého Tibetu-241 583 Kč
Tibet v ČR (Semináře v ČR) -12 540 Kč
Obchod - náklady  -722 881 Kč
Provoz organizace -75 106 Kč
  
Finannčí podpora školy - podrobnosti -1 879 333 Kč
Stavba školní laboratoře a koordinace pomoci na straně SDPS -1 500 000 Kč
Koordinace pomoci na straně BvH-360 000 Kč
Úsvit lyžování v Malém Tibetu - dorovnání nákupu lyží z roku 2020-9 078 Kč
Jigmet pobyt ČR - dorovnání nákladů pobytu z roku 2020-10 255 Kč

 

Struktura bilance  
Dary - na podporu SDPS -416 615 Kč
Dary - na podporu BvH 60 622 Kč
Cesty do Malého Tibetu-174 183 Kč
Tibet v ČR - Semináře-8 325 Kč
Obchod 16 970 Kč
Provoz organizace -75 106 Kč

 

  • 100 % příjmů je od fyzických osob. Dostali jsme nadační dar od CAD USA ve výši 11 121,73 Kč což je 0,7 % obratu. S nadázkou řečeno facebookové hejty "za naše daně jezdíte do Himálají" pro nás neplatí. 
  • Benefiční cesty do Malého Tibetu mají náklady 174 183  Kč ale jedná se o navrácené peníze účastníků z let 2020 a 2021. Nejsou to náklady na odeslání dobrovolníků jak to bylo zvykem v letech kdy jsme cesty realizovali.  
  • Tento rok jsme škole poslali částku 1,5 Kč ne protože škola měla naplánovány v průběhu tohoto roku výdaje takovéto velikosti, ale protože byl velmi výhodný kurz INR CZK. Oproti běžnému kurzu jsme tímto převodem získali 300 000 INR navíc, což je 3 x roční plat lokálního stavbyvednoucího. 
  • Odhad režijních nákladů je menší než 1%