Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Jak jsme pomáhali 2016

1,2
milion Kč

na stavbu, rozvoj sociálního podnikání a další projekty

40
nových studentů

je největší množství přihlášek v historii školy

110
nových patronů

je největší množství získaných za jeden rok

   

Ministr školství: Nejlepší škola v Malém Tibetu

Lokální ministr poprvé v historii navštívil naši školu. Návštěva jej tak vzala, že prohlásil, že je to nejlepší škola v Malém Tibetu. Lokální vláda následně vydala naší škole čestné uznání a poprvé v historii licenci k provozu po dalších 5 let.

Meditace v rámci vyučování

Ředitel Norboo přišel na to, že je jejich škola unikátní v tom, že usiluje také o rozvoj morálních hodnot po vzoru Buddhova učení. Proto zavedl pravidelnou sobotní meditaci v celé škole. Více zde

Lhamo a Wančuk na praxi v ČR

se v průběhu jednoho měsíce měli možnost seznámit s fungováním International School of Ostrava. Více zde

První výstava v Malém Tibetu

propagující pasivní solární stavitelství na příkladu naší školy byla realizována v hlavním městě Leh. Více zde

První mnišky v naší škole

které přilákala kvalita studia se začali učit matematiku a jazyky a odpoledne studují náboženství v jejich klášteře. Více zde

Otevřeny jesle

pro děti od 2,5 do 3,5 let, které mohla začít pobývat v naší škole poprvé tento rok. Více zde.

Příběhy Malého Tibetu přeloženy

do angličtiny a distribuovány mezi obyvatele vesnice Mulbekh, návštěvníky školy a přes tamní knihkupectví. Více zde.

   
   

První kurz Benefiční tibetské medicíny v Malém Tibetu

vyprodukoval účastníky, kteří po kurzu zářili nadšením a nešlo je zastavit při sdělování pozitivních zážitků. Za Brontosaury v Himálajích jsme hrdí, že škola v Mulbekhu byla schopna vytvořit program kurzu zcela sama což vnímáme jako další důkaz jejich samostatnosti. Více zde.
40
Účastníků benefičních cest
99
Lidí z ČR, kteří navštívili naši školu
3
Účastníci Benefiční Tibetské medicíny
28
Účastníků prázdninového dobrovolnictví, více zde
5
Akademických dobrovolníků
8
Účastníků kurzu budhismu s Kudrnou
V létě proběhl úspěšně první Benefiční kurz buddhismu ve spolupráci s CK Kudrna. Škola s Kudrnovci se rozhodli na kurzu pokračovat i v roce 2017 na což jsme patřičně hrdí.
   
   

V nových školních budovách je v zimě až +21 °C

Když jsme navrhovali nové školní budovy, očekávali jsme, že díky pasivnímu solárnímu vytápění v nich bude průměrná denní teplota v zimě +15 °C. V obytných prostorech je běžně v Malém Tibetu kolem 0 °C a vyšší teplota by třeba umožnila výuku v průběhu zimy. Ve spolupráci Fakultou stavební VUT v Brně jsme začali teploty v průběhu zimy měřit. I přes to, že obě budovy nebyli zcela dokončeny, se potvrdilo, že průměrná denní teplota je +15 °C a některé dny bylo až +21 °C. Více zde.

Úspěšně jsme taky dokončili interiéry nového školního internátu (viz fotka koupelny) a nové školní záchody. Školní Internát je tedy připraven přijmout první děti na jaře 2017.

Premiéru dokumentu Dobré úmysly

shlédlo vyprodané kino Světozor v Praze 3.1.2016. Dokument byl následně vysílán na ČT2 ještě jej čekají dvě reprízy. Více zde

První patronský kurz buddhismu

jako odměna Himálajským patronům za jejich podporu proběhl na jaře v Brně a Praze. Patroni byli seznámeni se základy a pokročilejšími buddhistickými technikami. Více zde

První ročník Hrajem Tibetsky

představil tibetského umělce Lotena Namlinga na sedmi koncertech hudební skupiny Zrní. Více zde.

Patroni poděkovali Dalajlámovi

za jeho podporu naší školy v průběhu jeho návštěvy ČR v říjnu, více zde

   

Himálajských patronů je

291

celkově se k patronství od počátku přihlásilo 350 lidí

... jsou mediálně známé osoby, kteří se tento rok stali taky patrony.
   

Brontosauři v Himálajích hospodařili následovně

2,22
mil. Kč
Příjmy
2,34
mil. Kč
Výdaje
-0,11
mil. Kč
Hospodářský výsledek

 

1
pracovní úvazek

 

12
dlouhodobých stálých dobrovolníků v ČR

 

25
mediálních výstupů

 

   

Co plánujeme v roce 2017

Získat další 150 Himálajských patronů

Na konci roku 2017 bychom tedy měli mít pouze 50 do vysněné pětistovky

Začít stavět nové školní laboratoře

s velkou chutí se pouštíme do nové školní budovy ve které chceme reflektovat zkušenosti získané na dosavadních dvou

Postavit nové hokejové hřiště

a následně iniciovat výuku a hraní hokeje v Mulbekhu

Dotáhnout zvaní studentů a učitelů

na inspirativní pobyty do Malého Tibetu. V průběhu roku 2016 se nám nepodařilo dotáhnout systém volby, vybraná učitelka (Rhina) nedostala pas a vybraného studenta nepustili rodiče :-)

Zimní výuka

díky novým školním budovám se chystá škola iniciovat rozšířené vzdělávání v zimě kdy hledá učitele hokeje, IT a hudebky.

Benefiční cesty do Malého Tibetu

hodláme realizovat ve stejném rozsahu jako přechozí roky

Patronská medicína a umění

Rádi bychom za odměnu pro Himálajské patrony realizovali kurz tibetské medicíny a kurz tibetského malování

Hrajem Tibetsky 2017

rádi bychom i tento rok představili českému publiku vybraného tibetského hudebníka

   
Z celého srdce velmi děkujeme všem našim Himálajským patronům, dobrovolníkům, podporovatelům. Jsme rádi že díky vám všem můžeme zajistit lepší vzdělání obyvatelům vesnice Mulbekh.
 

Líbí se vám, co děláme? Buďte Himálajští patroni

kteří jsou komunita 500 lidí z České republiky, kteří zajistí realizaci rozvojového plánu školy Spring Dales Public School a umožní tak lepší budoucnost pro 3500 obyvatel z vesnice Mulbekh. Více zde.

Platnost informací: 
January, 2017