Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Plán rozvoje školy

Když jsme přijeli poprvé do školy v roce 2008 měla škola budovu prvního a druhého stupně a školní halu. Poskytovala vzdělání od 1 do 10 třídy pro 80 dětí. Ve škole nebyla pitná voda, elektrika, děti neměli lavice ani učebnice. Pracovalo v ní 8 špatně placených učitelů kteří vyučovali mlácením dětí. S obratem kolem 250 tisíc Kč byla škola před zavřením.

Vzájemnou spoluprací jsme si řekli, že by jejich škola pro 350 dětí měla mít takové zázemí, jako je běžné u nás. Navíc však bude její kampus šetrný k životnímu prostředí, vzdělání dostupné lidem všech sociálních vrstev a děti budou moderně vzdělávány s vazbou k tradiční kultuře.

Další zdroje:

Nový školní kampus

Nový školní kampus by měl mít třídy pro jesle, školku, první až dvanáctou třídu, dále učebny na fyziku, chemii, biologii, Informační technologie, hudebku, výtvarku, tělocvik. Škola by měla mít knihovnu, jídelnu s kuchyní, ubytování pro studenty i učitele a relevantní zázemí (kanceláře, sborovny atd.). Ve škole budou pořádány komunitní akce nebo zde budou hoštěni významní návštěvníci (například Dalajláma).

Nové školní budovy budou postaveny jako kombinace tradičních stavebních metod a moderních možností. Chceme, aby si nová budova uchovala tradiční vzhled a byly na ni použity lokální materiály, které však budou inovovány tak, aby byly pevné jako beton, jehož pevnost se místím v posledních letech velmi zalíbila. Kampus bude energeticky závislý pouze na solární energii (vytápění, ohřev vody, výroba energie a ventilace). Stěny budou postaveny z dusané hlíny rezistentní proti účinkům zemětřesení. Budovy budou izolovány pomocí dvojitých stěn, oken a izolací ve stropech. Tradiční architektonické prvky budou v kampusu použity tak, aby byly funkční i v moderním kampusu.

Přejeme si, aby se školní kampus stal inspirací pro tamní obyvatele. Aby viděli, že jejich tradiční stavitelství je možné moderně inovovat, a ne pouze nahradit betonem, což bývá v současnosti běžná praxe. Solární vytápění by mělo zpříjemnit výuku v průběhu jara a podzimu a umožnit výuku i v průběhu zimy, kdy se normálně neučí.

Další zdroje:

Výuka

Škola bude poskytovat moderní vzdělávání s důrazem na připomenutí, udržení a rozvoj kulturních tradic. Děti budou vzdělávány, budou rozvíjeny jejich manuální dovednosti a budou utužovány jejich základní morální hodnoty (anglicky to tamní vyjádřili jako „three H approach – bright heads, skilfull hands and kind hearts“).

Škola musí děti připravit na celostátní zkoušky na konci 10. a 12. třídy, které určují, na jakou další školu se mohou hlásit a o jak lukrativní zaměstnání mohou následně usilovat. Největší zájem je o práci ve státní sféře jako lékař, inženýr nebo ekonom. Škola si klade za cíl, aby studenti dosahovali u zkoušky na konci 10. třídy stejných výsledků jako školy v Lehu, hlavním městě Malého Tibetu – tedy aby nikdo nepropadl a více než polovina absolvovala s vyznamenáním.

Ve škole se budou vyučovat jazyky (angličtina, hindi, bodhi, urdu), matematika, přírodní vědy (fyzika, chemie, biologie, zeměpis), společenské vědy (dějepis, občanská nauka), informační technologie, hudební a výtvarná výchova, tělocvik. Škola usiluje o implementaci tradičního kulturního dědictví do výuky, například pravidelnou meditaci v rámci vyučování nebo brigády v domově důchodců jako moderní trénink soucitu.

Vzdělání bude finančně dostupné rodinám všech sociálních vrstev – to znamená, že chudé rodiny budou mít vzdělání zadarmo nebo zvýhodněno, zatímco bohaté rodiny budou za vzdělání platit.

Další zdroje:

Management

Poskytuje zázemí k tomu, aby mohli být dosaženy akademické cíle rozvoje školy, popřípadě rozvoje její infrastruktury. Skládá se řízení financí, fundraisingu a sociálního podnikání; řízení procesů a zaměstnanců; a schopnosti komunikovat s rodiči a podporovateli.

Škola bude platit provozní náklady z lokálně dostupných zdrojů (například poplatky od tamní komunity). Cílem je, aby provoz školy byl dlouhodobě udržitelný bez ohledu na zahraniční podporu. Rozvoj školy bude hrazen z darů lokální vlády, mezinárodních nadací (Dalai lama trust) nebo neziskovek (Brontosauři v Himálajích). Zájem je mít dostatečně diverzifikované příjmy pro zajištění stability rozvoje. Škola si bude přivydělávat pomocí sociálního podnikání (např. kurz buddhismu a tibetské medicíny pro turisty) a tyto dodatečné příjmy budou využívány pro podpoření provozu nebo pro investice. Finanční management školy by měl zajistit vtažení tamní komunity do rozvoje školy – ať už finančními příspěvky nebo dobrovolnickou pomocí. Vedení školy si musí osvojit schopnost pracovat s rozpočty, sestavovat finanční plány a jejich evaluaci.

Rozhodovací procesy musejí být srozumitelné, rychlé a v souladu s tamní právní strukturou. Snaha bude získat šikovné zaměstnance vtažením do společné mise školy, relevantními výplatami, výhodami (bezplatné vzdělání pro jejich děti) a zázemím. Tito zaměstnanci musí být ochotni učit se novým dovednostem systémem pravidelných školení.

Škola musí být schopna jasně komunikovat se všemi zainteresovanými subjekty (například rodiči dětí, vládou, zřizující neziskovkou, dárci ze zahraničí atd.).  Škola musí stanovit například pravidelné setkávání s rodiči dětí, aby bylo možné sdílet výsledky dětí, ale také poznat názor rodičů na školu. V případě institucemi je potřeba komunikovat pomocí pravidelný reportů – například osvojit si dovednost vytvoření výroční zprávy.

Další zdroje:

Platnost informací: 
December, 2018