Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Kdo podporuje školu a financování provozu školy

Je nám velkým potěšením, že jedním z podporovatelů školy je sám 14. Dalajláma. Dalajláma se pozitivně vyjádřil k podpoře na základě návštěvy školy v roce 2010. Od roku 2011 začal spolufinancovat školní rozvoj a pravidelně se setkávat se zástupci školy (více zde). Naposledy navštívil školu v létě 2018.

 

Škola má dva typy rozpočtu – investiční a provozní. Investiční určuje, kolik bude stát realizace rozvojového plánu tamní školy. Provozní určuje, kolik stojí každý rok provoz školy (zaměstnanci, údržba, internet). 

Investiční rozpočet

Na počátku byly náklady rozvojového plánu odhadnuty na 35 milionů Kč. Aktuálně se podařilo zajistit 14 milionů Kč od následujících institucí.

14

mil. Kč

8,00
mil Kč

Brontosauři v Himálajích
Česká Republika

1,60
mil Kč

Lokální vláda
Indie

0,15
mil Kč

Lokální komunita

0,60
mil Kč

Himalayan dialect

Francie

3,50
mil Kč

Dalai lama trust
Indie/USA

Nefinanční dary na rozvoj školy poskytují navíc

  • Brontosauři v Himálajích
    • Experty, kteří darují svou práci pro zajištění rozvoje školy. Například jsme pomohli vytvořit architektonickou koncepci a stavební dokumentaci, výukový plán, realizovali jsme školení pro učitele, stanovili rozvojové cíle a pomohli kategorizovat činnosti ve škole, pomohli sestavovat investiční a provozní rozpočet.
    • Dobrovolníky, kteří drobně pomohou v chodu školy. Například každý rok realizují dobrovolníci 14denní prázdninové aktivity, stávají se běžnými učiteli tělocviku, IT, hudebky výtvarky nebo zimní výuky hokeje.  
  • Lokální vláda – lokální vláda má možnost poskytnout vybavení, dělníky, stroje. Například když přijíždí Dalajláma dostane škola zemní stroje na rozšíření shromaždiště nebo nový asfalt na příjezdovou cestu.

Provozní rozpočet

V roce 2017 měla škola obrat 1,5 milionu Kč = 4,5 milionu rupií. Příjmy se skládaly z následujících složek

1,5
mil. Kč

0,90
mil Kč

Školné za studium placené rodiči

0,10
mil Kč

Provoz školního autobusu placené rodiči

0,30
mil Kč

Vzdělávací kurzy pro turisty

0,18
mil Kč

Provoz školního náklaďáku

0,03
mil Kč

Roční dar lokální vlády

 

 

Výdaje z následujících složek

1,4
mil. Kč

0,69
mil Kč

Platy učitelů

0,10
mil Kč

Provoz školního autobusu

0,13
mil Kč

Vzdělávací kurzy pro turisty

0,13
mil Kč

Provoz školního náklaďáku

0,24
mil Kč

Fixní provozní náklady školy

V roce 2017 hospodařila škola s pozitivním zůstatkem 0,1 milionu Kč, který převedla jako rezervu do dalšího roku.

V podobných oblastech se pohybují provozní rozpočty minulé a očekáváme, že i budoucí.

Platnost informací: 
December, 2018