Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Popis k vizi školy

K založení vlastní školy vedly obyvatele vesnice Mulbekh tři důvody: lepší pracovní možnosti, možnost studia v rodné vesnici a posílení buddhistických kulturních tradic.

V okamžiku, kdy Čína obsadila Tibet, si indická vláda uvědomila, že Malý Tibet tvoří horskou baštu, která zemi chrání před vpádem Pákistánu a Číny. Od roku 1950 sem přesunula armádu a začala investovat do rozvoje oblasti. Následně oblast otevřela mezinárodnímu turismu. Od té doby se začal život v Malém Tibetu měnit a za 40 let v něm proběhli změny, které u nás trvaly 400 let.

Tři důvody, proč si založili školu

Se změnami přišly i jiné způsoby obživy. Samozřejmě čím má člověk vyšší kvalifikaci, tím má větší možnost dostat lepší zaměstnání. Rodiče se tedy snaží zajistit dětem co nejlepší vzdělání, aby v budoucnu dostaly dobrou práci a nemusely již tak tvrdě dřít na poli. Velmi lukrativní je pracovat ve státní sféře jako inženýr nebo lékař, popřípadě jako učitel. Zaměstnání ve státní sféře sice ubývá, ale  existuje možnost pracovat také v soukromé sféře, třeba v bankovnictví nebo v turismu, kde ale už výše výplaty záleží na tom, jak poctivě a inovativně člověk pracuje (více třeba zde).

Dříve byly již velmi malé děti posílány studovat do velkých měst nížinné Indie. Studium v jiném jazyce, kultuře, podnebí a bez kontaktu s rodinou bylo dětem velmi nepříjemné. Proto se obyvatele vesnice Mulbekh rozhodli založit vlastní školu. Díky ní děti mohou dostat základní vzdělání přímo v rodné vesnici, zůstat v kontaktu s rodinou, tradicemi a kulturou.

Vesnice Mulbekh je poslední buddhistická vesnice při cestě z Malého Tibetu do Kašmíru. Po Mulbekhu následují již muslimské osady. Dokonce i vesnice Mulbekh má smíšenou populaci. Vztahy mezi obyvateli obou vyznání jsou netečné a místy napjaté. Buddhistická komunita tvrdí, že se je muslimové pokouší stále nějak utlačovat. Jedním důvodem založení vlastní školy je proto posílení buddhistické komunity vzděláním, a následně posílení schopnosti chránit své kulturní dědictví, popřípadě zajistit jeho rozvoj.

Státní vs. soukromé školství

V rámci rozvoje Malého Tibetu, iniciovaného indickou vládou v 50. letech minulého století, byl zajištěn také rozvoj vzdělávání. Přestože v oblasti byly systematicky rozmístěné státní školy, byly zajištěny platy na učitele a učebnice, státní školství nezvládalo vyprodukovat vzdělané studenty. Většina z nich na konci 10. třídy nedokázala složit zkoušku, která otevírala možnosti dalšího studia. Proto si začali tamní obyvatelé zakládat soukromé školy, které zvládají děti dobře připravit ke zkouškám, a tak v nich dnes studuje naprostá většina dětí. Ve státních školách jsou aktuálně v průměru 3 děti na 2 učitele. Lidé si chodí do státních škol hlavně pro výplatu, za kterou pošlou děti do soukromé školy. Jedním z důvodů založení naší školy bylo také zajistit kvalitní alternativu státním školám.

Platnost informací: 
December, 2018