Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Právní struktura školy a procesy rozhodování

Podle školského zákona státu Džammú a Kašmír musí soukromou školu založit a provozovat tzv. Education Agency. Ta vlastní veškerý majetek školy a určuje její vedení. V našem případě je Education Agency neziskovka Lamdon Social Welfare Society (zkratka LSWS), kterou si tamní založili, aby podporovali vzdělanost, jazyk a kulturní tradice naší vesnice. Kdokoliv, kdo zaplatí symbolický roční poplatek, je členem LSWS, může chodit na schůze a jedou za rok hlasovat na valné hromadě.

Od roku 2008 až do současnosti je ředitelem naší školy Tsewang Norboo. Tsewang je volen LSWS jedou za tři roky. Po dobu jeho mandátu má Tsewang volnou ruku ve vedení školy až na rozhodování o majetkových poměrech. Když získá nějakou významnou investici, musí přizvat k uzavření smlouvy LSWS. Tsewang každý rok předkládá LSWS výročí zprávu a ta, pokud bude mít pochybnosti o činnosti ředitele, jej může odvolat dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů LSWS.

Platnost informací: 
December, 2018