Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Adopce

Himálajským patronům, kteří podporují rozvoj školy v Mulbekhu dlouhodobě, umožňujeme získat k adopci dítě. Mrzí nás, že možnost adopce dětí nemůžeme nabídnout všem Himálasjkým patronům, ale systém rozvojové adopce umožňuje pouze limitované množství dětí k adopci (v současnosti asi 55 dětí, což je přibližně 30 % z celkové školní docházky 180 dětí). Na druhou stranu, systém rozvojové adopce vede tamní školu k tomu, aby byla v budoucnu schopna samostatně zajistit finanční prostředky na vzdělání dětí z nemajetných rodin. Pomocí adopce jsou zajištěny pouze provozní náklady spjaté se studiem dětí z nemajetných rodin, ale neřeší zajištění školních výukových pomůcek a učebnic, kvalifikaci tamních učitelů nebo rozšíření a zkvalitnění stávajících výukových prostor. Tyto všechny věci zase zařídí Himálajští patroni, kteří děti adoptované nemají.

Pokud bude k dispozici dítě v adopčním programu, nabídneme Himálajským patronům jeho adopci postupně podle toho, jak dlouho jsou Himálajští patroni. Himálajský patron, který dostane nabídku adopce dítěte, musí zvýšit přispívanou částku na odpovídající hodnotu. Himálasjští patroné, kteří mají adoptované dítě získají oproti běžným příběhů dětí z Himálají zasílaných každý měsíc, také možnost dopisovat si s jedním dítětem ze školy. 

O co se jedná
Děti k adopci
Za 540 Kč měsíčně umožníte jednomu dítěti z nemajetné rodiny získat dobré vzdělání ve škole v Mulbekhu. Podrobnosti zde.Vyberte si prosím dítě, které byste chtěli podporovat, podrobnosti zde.
Rozvojová adopce
Chci adoptovat dítě
Díky Rozvojové adopci umožníte dětem získat nejenom dobré vzdělání, ale uděláte školu v Mulbekhu nezávislou! Přečtete si vysvětlení Rozvojové adopce.Vyberte si dítě a kontaktujte naši koorinátorku, více zde