Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Plán činnosti 2014

Projekt Himálajský patron

Iniciujeme nový projekt, kterým je možné podpořit dobré vzdělávání pro děti z Mulbekhu. Himálajský patron je člověk, který pravidelnou finanční částkou podporuje rozvoj školy v Malém Tibetu. V průběhu roku 2014 bychom rádi získali 300 Himálajských patronů, kteří zajistí realizaci rozvojového plánu školy z vesnice Mulbekh.

Více o projektu Himálajského patrona zde

Jak můžete pomoci:

 

Dobročinný kurz buddhismu

Iniciovali jsme první ročník dobročinného kurzu buddhismu v rámci, kterého můžete odjet do vesnice Mulbekhu absolvovat několika denní výuku buddhismu a tím podpořit školu ve vesnici Mulbekh. Sháníme 6 až 15 účastníků této akce.

Více o Dobročinném kurzu buddhismu zde

Jak můžete pomoci:

 

Kniha Himálajských příběhů

Kniha Himálajských příběhů bude obsahovat příběhy dětí z vesnice Mulbekhu o historii, současnosti a budoucnosti, která povede čtenáře v ČR, ale i v Himálajích k zamyšlení, že život v Himálajích se prochází proměnou. Knihu napíšou děti z vesnice Mulbekh pod vedením manželů Pavlových v průběhu léta 2014. Kniha bude vydána jednak v češtině (a distribuována v obchodním řetězci) tak i angličtině (distribuována obyvatelům vesnice Mulbekh). Vydání knihy finančně podpoří nadace T-Soft eternity.

Více o projektu Kniha Himálajských příběhů zde

Jak můžete pomoci:

  • Na podzim 2014 si kupte knihu nebo ji doporučte svým známým

 

Dokončení školního internátu

Rádi bychom finančně podpořili dostavbu nového školního internátu a slavnostně jej otevřeli v létě 2014. Na dokončení školního internátu bychom rádi v průběhu jara a počátku léta získali přibližně 400 tisíc Kč.

Více o projektu školního internátu zde

Jak můžete pomoci:

 

Dobrovolnické programy

Realizujeme dobrovolnické programy podle jednotlivých kategorií

  • Prázdninové dobrovolnictví – vyšleme skupinu přibližně 25 dobrovolníků pomáhat na začátku letních prázdnin do vesnice Mulbekh, více zde.
  • Akademické dobrovolnictví – vyšleme několik akademických dobrovolníků zpestřit výuku dětí z Mulbekhu zajímavými vzdělávacími projekty, více zde
  • Odborné dobrovolnictví – s ohledem na plán rozvoje školy na rok 2014 bychom rádi vyslali odborné dobrovolníky pro naplnění plánu rozvoje školy. Konkrétní požadavky jde nalézt v popisu dobrovolnické kategorie.  

Jak můžete pomoci:

 

Rozvojový plán školy v Mulbekhu
  • Personalistika: Rádi bychom zpřesnili personální plán školy v Mulbekhu díky pomoci od českého asistenta. Zpřesnění strategie jak motivovat kvalifikované učitele, aby ve škole pracovali a vytvoření přesnějšího a odpovídající rozpočtu.
  • Infrastruktura: Rádi bychom zpracovali dokumentaci pro kompostovací záchody a také pro úpravu povrchu před školním internátem a třídami

Jak můžete pomoci:

 

Získání dalších právnických subjektů k podpoře Brontosaurů v Himálajích

Projekt rozvoje školy prošel v průběhu let 2011 a 2013 iniciační fází. Brontosauři v Himálajích by rádi získali další partnery mezi nadacemi, společnostmi, firmami, institucemi, kteří by měli zájem projekt podpořit.

Jak můžete pomoci:

  • Začtěte s vaší firmou podporovat rozvoj školy v Mulbekhu
  • Doručte nám firmu, o které myslíte, že bude mít zájem podpořit rozvoj školy v Mulbekhu
Platnost informací: 
January, 2014