Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Plán činnosti 2019

Podpora SDPS

 • Stavební projekty
  • Dokončit školní laboratoře – tak aby na konci stavební sezony byla nejméně hrubá stavba. Na jaře 2020 je plán že se školní laboratoř bude otevírat.
   • Výzkum použití lepených střešních nosníků
   • Výzkum bez omítkových povrchů z dusané hlíny
   • Vývoj nové skladby střechy
  • Stavba basketbalového hřiště prázdninovými dobrovolníky
  • Vytvoření nové rozvojové koncepce stavebního řešení naší školy tzv. master plan concept
  • Zapojení a kooridnace nového stavebního týmu
 • Výuka
  • Podpoříme bohatost školního vyučování vysláním do školy prázdninových a akademických dobrovolníků
  • Rádi bychom poprvé vyslali do školy učitele mateřské školy, kteří zde stráví 7 měsíců s platem běžného učitele a proplacenou letenkou.
  • Pomůžeme zajistit zimní seminář složený z výuky ledního hokeje a informačních technologií dodám dobrovolníků, kteří kurzy povedou
 • Český hokej pro Tibetské děti
  • Plánování stavby nového hokejového stadionu (výběr místa, provozovatele
  • Budeme pokračovat v tréningu ledního hokej v lednu 2020
 • Komplexní plán spolupráce BvH a SDPS včetně akčního plánu, rozdělení rolí, investičního rozpočtu, splátkového kalendáře a rozpočtu jednotlivých projektů.

Fundraising

 • Získat finálních 500 Himálajských patronů, tj získat nových 100
 • Pokračovat ve sbírce na podporu Český hokej pro Tibetské děti
 • Začít plánovat sbírku k otevření nových školních laboratoří

Události

 • Realizovat následující benefiční cesty:
  • Prázdninové dobrovolnictví, akademické a odborné dobrovolnictví
  • Benefiční himálajskou výzvu
  • Benefiční tibetskou medicínu
 • Realizovat následující akce v ČR
  • kurz tibetské medicíny na jaře 2018
  • Kurz tibetského vaření
  • kurz tibetského umění v září 2018
  • Realizovat projekt Hrajem Tibetsky na podzim 2018

PR a propagace

 • Pozvání do Malého Tibetu Youtubera Martin Carev – na výzvu a prázdninové dobrovolnictví
 • Umísťovat venkovní výstavu Brontosaurů v Himálajích v dalších městech ČR
 • Venkovní výstavy na letních hudebních festivalech spojené se sbírkou kelímků

Personalistika

 • Rozšířit tým o 4 dlouhodobé pravidelné dobrovolníky v ČR – konkrétně kontrola pravidelných darů přes telefon atd. Celkový počet dobrovolníků v ČR bude 18.
Platnost informací: 
January, 2019