Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Plán činnosti 2020

Podpora SDPS

 • Stavební projekty
  • Dokončit školní laboratoře – tak aby na začátku srpna bylo možné budovu používat na výuku
  • Dokončit výzkum lepených stropních nosníků
  • Realizovat výzkum skladby střechy
  • Realizovat výzkum pochozí dlažby z dusané hlíny
  • Stavba vědeckého stavebního projektu – cokoliv co doplní novou budovu školní laboratoře a vzejde od dobrovolníků
  • Prohloubení rozvojové koncepce stavebního řešení naší školy tzv. master plan concept
 • Výuka
  • Podpoříme bohatost školního vyučování vysláním do školy prázdninových a akademických dobrovolníků
  • Rádi bychom poprvé vyslali do školy učitele mateřské školy, kteří zde stráví 7 měsíců s platem běžného učitele a proplacenou letenkou.
  • Rádi bychom pomohli s výukovým plánem a metodami pro tamní učitele díky expertům z ČR
 • Vybavení nové školní laboratoře – plánujeme pomoci vybavit novou školní laboratoř formou konzultací, ale i hmotnými a finančními dary
 • Realizovat návrh nové školní uniformy
 • Poslat děti na kurz kajaku
 • Komplexní plán spolupráce BvH a SDPS včetně akčního plánu, rozdělení rolí, investičního rozpočtu, splátkového kalendáře a rozpočtu jednotlivých projektů.

Fundraising

 • Realizovat kampaň Česká věda do Malého Tibetu jejíž cílem bude získat dobrovolníky a experty k iniciaci výuky věd v Malém Tibetu, získat finanční a hmotné dary na vybavení školní laboratoře

Události

 • Realizovat slavnostní otevření nové školní laboratoře včetně místní politické reprezentace a české vědecké reprezentace
 • Realizovat následující benefiční cesty:
  • Prázdninové dobrovolnictví (tento rok zaměřené na vědu), akademické a odborné dobrovolnictví (v druhé polovině roku zaměřeno na výuku věd)
  • Benefiční himálajskou výzvu
  • Benefiční tibetskou medicínu
 • Realizovat následující akce v ČR
  • Kurz výroby tibetského oblečení na jaře 2020
  • Realizovat projekt Hrajem Tibetsky na podzim 2020 – koncert v Praze s vědeckou tématikou a českým a tibetským hostem který uzavře vědecký ročník.

PR a propagace

 • Pozvání mediálně známých lidí na kurz buddhismu, medicíny a výzvu
 • Umísťovat venkovní výstavu Brontosaurů v Himálajích v dalších městech ČR

Personalistika

 • Rozšířit tým o 4 dlouhodobé pravidelné dobrovolníky v ČR – konkrétně kontrola pravidelných darů přes telefon atd. Celkový počet dobrovolníků v ČR bude 18.

Další

 • Pracovat na budoucí podobě Brontosaury v Himálajích
  • rozšíření množství institucí, které budou Brontosauři v Himálajích podporovat, cesta do království Mustang v Nepálu a Bhutánu, Both Karbu v Malém Tibetu
  • Pracovat na obchodním modelu
  • Na obchodní značce  
 • Otevřít eshop s exotickým zbožím
 • Napsat knihu nejlepších dobrovolnických zážitků
Platnost informací: 
January, 2020