Back to top

O co se jedná

Mnoho dětí z okolí vesnice Mulbekh pochází z velmi chudých rodin. Tyto děti by mohly získat dobré vzdělání, pokud by si jejich rodiče mohli dovolit platit školné. Rozhodnete-li se je podporovat pomocí adopce, dáte jim příležitost, kterou by jinak nedostali.

  • Poskytnete - li pravidelný příspěvek 540 Kč měsíčně, (více o příspěvku)
  • vámi vybrané dítě dostane vzdělání zdarma. (vyberte dítě)
  • Umožníme vám pravidelnou korespondenci s dítětem a budeme vás informovat o jeho studijních výsledcích (více o komunikaci).
  • Protože zajišťujeme adopci pomocí tzv. Rozvojové adopce, umožníte navíc, že škola v budoucnu zajistí bezplatné vzdělání pro děti z chudých rodin zcela samostatně, tj. bez závislosti na zahraničním sponzorovi nebo organizaci (více o rozvojové adopci).
  • Maximálně pět procent z poskytnutého příspěvku bude použito na pokrytí režijních nákladů organizace (více o příspěvku).
  • Sponzorování dítěte můžete kdykoliv vypovědět. Na výpověď se vztahuje tříměsíční výpovědní lhůta, která umožní náší organizaci najít včas nového sponzora.