Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Předmět příjmu a samostatnost školy v Mulbekhu

Předmět příjmu školy v Mulbekhu, jehož pořízení bude pokryto ze Sponzorských darů, ještě není určen dnes (Leden 2013) určen. V současné době vytváříme analýzy pro správné rozhodnutí. Uvažujeme nad nákupem vybavení počítačové učebny na pořádání výukových kurzů, pobíráním úroků z peněz na účtu, obchodem ve vesnici, který bude škola pronajímat, pořádáním vzdělávacích kurzů pro turisty, nákupem nákladního automobilu, nákupem pozemků v hlavním městě Lehu k pronájmu, stavění nových domů technologií z které budou vytvořeny nové školní budovy atd. Správné rozhodnutí ovlivňuje mnoho skutečností, které nechceme podcenit. K finální investici musí dát vedení Brontosaurů v Himálajích finální souhlas. Pokud budou sponzoři dětí chtít, rádi je informujeme o výsledném rozhodnutí o Předmětu příjmu a také o průběžných výsledcích z jeho zisků.

Okamžik, kdy bude škola finančně samostatná v poskytování bezplatného vzdělání, nelze přesně předpovědět. Dokonce i samotný moment osamostatnění školy bude problematické rozpoznat. K rozpoznání samostatnosti dojde dohodou mezi školou v Mulbekhu a Brontosaury v Himálajích. Sponzoři budou o tomto momentu informováni a mohou se rozhodnout, jestli budou ve sponzorování pokračovat nebo jej zanechají. Předběžně odhadujeme, že škola dosáhne finanční samostatnosti za pět let. Skutečná doba může být kratší nebo i delší.