Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Princip Rozvojové adopce

Oproti Klasické adopci klade Rozvojová adopce důraz na udržitelnost a soběstačnost Přijímající organizace a zapojení širšího počtu členů komunity (než pouze jednoho dítěte). Podrobnou definici Rozvojové adopce předepisují například PVO Standards (standardy, ke kterým se zavázaly organizace z USA zabývající se rozvojovou pomocí, které se staly členy InterAction Membership  Association, kapitola 7). Dohoda o Rozvojové adopci mezi Brontosaury v Himálajích a školou v Mulbekhu má následující podobu:

Škola zakoupí Předmět příjmu, který zajistí škole příjem k pokrytí nákladů na vzdělání dětí z chudých rodin. Předmětem příjmu může být nákup vybavení počítačové učebny na pořádání výukových kurzů, pobírání úroků z peněz na účtu, obchod ve vesnici, který bude škola pronajímat apod. Pokud se Sponzor ze zahraničí rozhodne adoptovat Dítě, škola poskytne vybranému Dítěti vzdělání zadarmo a z darů Sponzora splatí počáteční investici na Předmět příjmu. Podle počátečních odhadů poskytne škola za pět let vzdělání chudým dětem zcela samostatně tj. bez závislosti na Darovací organizaci. Oproti Klasické adopci, umožní Sponzor za cca polovinu finančního obnosu základní vzdělání nejen jednomu Dítěti, ale spoustě dalším, kterým škola poskytne zadarmo vzdělání v budoucnosti. Zajištění korespondence mezi Sponzorem a Dítětem je zachováno jako v případě Klasické adopce. 

Porovnání vstupů a výstupů Klasické a Rozvojové adopce pro vzdělání jednoho dítěte:

Vstup
Klasická adopceRozvojová adopce
  • 10 x zaslaný roční dar Sponzora
  • Cca 5x zaslaný roční dar Sponzora (o polovinu méně než u klasické adopce)
Výstup
Klasická adopceRozvojová adopce
  • Jedno vzdělané dítě
  • Vztah Sponzora a dítěte
  • Závislost Přijímající organizace na Darující organizaci k zajištění bezplatného vzdělání
  • Jedno vzdělané dítě
  • Vztah Sponzora a dítěte
  • Zajištění bezplatného vzdělání pro všechny další děti z chudých rodin
  • Samostatnost Přijímající organizace na Darující organizaci k zajištění bezplatného vzdělání

Klasická adopce jednoho dítěte z Indie stojí u ostatních českých organizací okolo 6500 Kč ročně (v některých případech až 9 tisíc měsíčně). Pokud chcete poskytnout dítěti základní vzdělání pomocí Klasické adopce, musíte vynaložit desetkrát 6,5 tisíce Kč. Podle počátečních odhadů stačí pomocí Rozvojové adopce poskytnout pouze polovinu financí, tj. pětkrát 6,5 tisíce Kč.

Asi vás už napadlo, že rozvojová adopce závisí na Předmětu příjmu. Pokud nevěříte, že to bude fungovat, přečte si následující příklad. Uvažujme, že v adopčním programu je 30 dětí. Roční náklady na jejich studium jsou 270 tisíc Rupií. Škola již vlastní od července 2011 nákladní automobil[1], který v průběhu roku 2012 vydělal cca 280 tisíc rupií. (podrobný rozpis útrat a výdělků nákladního automobilu viz dokument "Income and Expenditure Details of Tipper"). Investiční náklady na nákladní automobil byly 1,4 milionu rupií. Uvažujme, že za každý rok poskytnutého vzdělání Dítěti platí Sponzor ročně 6500 Kč. Pro třicet adoptovaných dětí představuje roční příjem ze sponzorských darů 520 tisíc rupií. Z výše uvedeného je zřejmé, že výdělky z provozu nákladního automobilu pokryjí vzdělání třiceti adoptovaných dětí. Sponzorské dary splatí náklady na zakoupení nákladního automobilu za pouhé tři roky - to je o dva roky dříve, než je uváděno výše (dva roky rezerva proti nečekaným událostem).

Uvedený příklad je značně zjednodušený. Chybí zde například kalkulace na nákup nového nákladního automobilu po opotřebování původního, kalkulace možného zvýšení nákladů na studium dětí, započítání pojištění atd. Doufáme však, že vám uvedený příklad pomohl dostatečně prokázat, že princip Rozvojové adopce může fungovat, ať už škola v budoucnu koupí nákladní automobil, vybavení počítačové učebny nebo prostory pro obchod.[1]
Nákladní automobil byl koupen kvůli stavbě nových tříd a internátu neziskovou organizací provozující školu Lambdon Welfare Social Society (dále Society). Pokud nákladní automobil nevozí stavební materiál na stavbu školy, je pronajímán pro komerční zisk. Díky tomu víme, kolik může vydělávat, proto jej uvádíme v tomto příkladu. Příklad je tedy založen na již skutečných příjmech získaných na základě schopností vedoucích školy (respektive neziskové organizace) a ne na tom „co jedna bába povídala v Mulbekhu“ nebo na okouzlujících odhadech ekonoma, který žije v Evropě :-).

Náklaďák v současnosti vydělává na to, aby byly splaceny jeho investiční náklady. Vlastníkem je Society a v budoucnu bude vydělávat na pokrytí projektů Society. Skutečný předmět příjmu pro školu v Mulbekhu se však musí teprve stanovit a nemusí to být náklaďák uvedený v tomto příkladu.