Back to top

Nedokázala jsem si představit, že budu hrát pingpong

Děti jsou šikovné díky dobrovolníkům

Otevřeny jesle

Learn Ladakhi

Skončila první zimní výuka IT v Mulbekhu

Premiéra dokumentárního filmu o dobrovolnictví "Dobré úmysly"

Učitelé Lhamo a Wančuk byli na praxi v ČR

Stránky