Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Odborný asistent - popis kategorie

O co jde: 

jedná se o individuálně dlouhý pobyt zaměřený na rozvoj kapacity zaměstnanců školy v plánování a realizaci rozvoje školy s požadavkem na praxi dobrovolníka v požadovaném oboru/oblasti.

Popis práce dobrovolníka:

pro vytvoření představy uvádíme příklady toho, jak jsme spolupracovali v předchozích letech

 • Rozvoj finančního plánování a evaluace – po tři měsíce dobrovolník Petr Horčička pomáhal s vytvářením finančního plánu na rok 2014, se systémem evidence provozního účetnictví, odhady budoucího provozního rozpočtu. Finanční plány vytvářel společně s ředitelem školy, který je následně převzal.
 • Strategické plánování – po čtrnáct dní revidovala Jana Ledvinová současný strategický rozvojový plán. Společně s vedením školy, změnili strukturu plánu, doplnili a aktivity a úkoly, rozdali nové kompetence a funkce.
 • První výukový plán – po 6 měsíců vytvářela Martina Řehuřková společně s učiteli a vedením školy první výukový plán.
 • Školení zručnosti dělníků – celkově čtyři měsíce asistoval Michal Grunt dělníkům na stavbě a předávám jim zkušenosti a vedl k větší zručnosti a schopnostem zorganizovat práci na stavbě.

Aktuální požadavky na rok 2023:

Školitel učitele science

 • Kontext: V roce 2022 jsme dostavěli novou školní budovy se učebnami specializovanými na fyziku, chemii, biologii a IT. Když už má škola profesionálnější infrastrukturu bude se jí hodit taky profesionálnější výuka. Chceme poskytnout tamnímu učiteli / učitelům osvojení nových didaktických znalostí. Více informací o dokončení školní budovy zde.
 • Co: Hledáme učitele fyziky, chemie a biologie, který odjede do malého tibetu spolu vyučovat s lokálním učitelem a ideálně s ním zůstane v online spojení následující rok a bude mu pomáhat zlepšovat jeho didaktické dovednosti.
 • Náplň práce: Bude se jednat o tzv. spolu vyučování, kdy dobrovolník bude dělat přípravu i výuku společně s tamním učitelem. Ideální bude pomoci tamnímu učiteli naučit se pracovat s novým školním vybavením. Bude se jednat přibližně o 4 vyučovací hodiny denně v délce 45 minut pro druhý stupeň (tj. třídy 6 až 10). Očekává se, že český dobrovolník se díky pobytu seznámí s tamní realitou a po skončení školního roku, bude schopen tamnímu učiteli poskytnout online konzultace jednou za měsíc, aby zlepšoval dovednosti lokálního učitele. Přejeme si, aby tyto konzultace probíhali po jeden rok, prakticky by jedna mohla být v listopadu 22 a další by začali v březnu 23 až do srpna 23.
 • Čas: Pobyt v Malé Tibetu by měl proběhnout od začátku září do konce října. Následné online konzultace by mohli být jednou za měsíc přibližně na jednu hodinu.
 • Kvalifikace: čekáme, že se přihlásí učitel, s který si troufne školit tamního učitele. Tamní učitelé nebudou tak sdílní, budou se asi ostýchat nebudou zvyklí mluvit tak otevřeně jako jsme zvyklí my. Je potřeba citlivě a prozřetelně číst mezi řádky hlavně aby to neskončilo tak že se na mou hodinu přišel předvádět nějaký zápaďák. Dobrovolníka se pokusíme co nejlépe připravit, aby tamní situaci co nejvíce rozuměl.
 • Toto pozici máme vypsanou i mezi akademickými dobrovolníky. Takže kdyby někdo poctivě procházel náš web tak se jedná o to samé, prostě v „našich škatulkách“ to spadá do obou kategorií.

Množství dobrovolníků ročně:

V roce 2022 jsme spolupracovali s jedním odborným asistentem, v roce 2017 s jendím, v roce 2015 s pěti, v roce 2014 se dvěma, v roce 2013 se třemi, v roce 2012 s pěti.

Příprava dobrovolníka:

Příprava náplně působení dobrovolníka je realizována v rámci osobních pohovorů mezi koordinátorem odborných dobrovolníků a zájemcem o dobrovolnictví. K jednání o náplni působení je po prvních přípravách přizvána i škola v Mulbekhu.

Informace o nákupu letenek a dopravy do Malého Tibetu, instrukce pro podání víza, doporučení pro pojištění a očkování, popis počasí v Malém Tibetu během celého roku a jak to ovlivní co si vzít s sebou, jaké budete potřebovat kapesné, jak je to s bankomaty, směňováním peněz, měnovými kurzy a cenami, telefony, internetem, elektřinou a list toho, co byste si měli vzít sebou, vám organizace poskytne v písemné formě v rámci dokumentu s názvem „Cestovní balíček dobrovolníka“.

Finance specifické pro dobrovolnickou kategorii:

S odobrnými asistenty se domlouváme zcela individuálně. Někteří z nich si platí veškeré cestovní náklady i pobyt a jsou s tím v pohodě. Některým platíme cestovní náklady případně nějaké další náklady. Nikomu jsme nikdy neplatili finanční odměnu (jednou a kdysi dávno jsme platili odměnu z grantu). 

Celkové finance na dobrovolníkovo působení se skládají z cestovních nákladů (jednotných pro všechny dobrovolnické kategorie) a režie (specifické pro dobrovolnickou kategorii). Minimální náklady na cestu se většinou pohybují okolo 25 tisíc Kč. Průměrně utrácení dobrovolníci za jejich pobyt kolem 30 až 40 tisíc Kč. Nicméně náklady na dobrovolnické působení obsahují velmi proměnné položky. Souhn najdete v tabulkce zde.

Organizace Brontosauři v Himálajích dobrovolníkům zajišťuje:

 • Vedení, asistenci a rady při zpracování dobrovolníkovy přípravy
 • Zajištění veškerých informací k tomu, aby se dobrovolník mohl na cestu připravit (letenky, víza, co sebou atd.) díky dokumentu „Cestovní balíček dobrovolníka“ (viz výše)
 • Asistenci při působení ve škole od koordinátora dobrovolníků (na straně školy v Mulbekhu) nebo koordinátora dobrovolníků přes email nebo skype (na straně Brontosaurů v Himálajích).
 • Zajistíme v průběhu pobytu vaření jídla (snídaně, obědy, večeře) a tak se dobrovolníci mohou plně věnovat předmětu svého působení.

Průběh dobrovolnické cesty:

Dobrovolníci odlétají samostatně z Česka do Malého Tibetu. Po příletu do hlavního města Ladakhu Lehu se pár dní aklimatizují a následně vyrazí do školy v Mulbekhu kde se o ně následně postará vedení školy (jednak po stránce programu ale i ubytování).

V průběhu pobytu může dobrovolník vyrazit na výlety v okolí (pokud mé škole volno což může být v sobotu nebo neděli). V průběhu dobrovolnického působení si může vzít jedenkrát několikadenní volno, pokud by chtěl absolvovat nějaký vzdálenější delší výlet.

Ubytování:

V průběhu dobrovolnického působení ve škole bydlí dobrovolníci v novém školním internátu. Spaní je na postelích s matracemi ve vlastním spacáku. Bydlí se v místnostech buď po jednom nebo po dvou. Ve škole je pitná voda, elektřina a internetové připojení. Ve škole se dá prát ručně v kýblu. V internátu je umývárna s sprchami a možností teplé vody (pokud teplá voda ze sprchy nebude funkční dá se umývat vodou s ohřátého kýblu).

Požadavky na dobrovolníka:

 • Aby měl praktické zkušenosti v oblasti, v které chce odborně asistovat.
 • Aby mu angličtina nebyla překážkou k vykonávání svojí funkce (tj. tesař nemusí mít tak dobrou angličtinu jako učitel, ale musí bez problému rozumět při komunikaci s místními ohledně stavby)

Schopnosti dobrovolníka jsou zhodnoceny na základě zaslaného životopisu a následně v rámci osobního pohovoru.

Povinnosti dobrovolníka:

Po přijetí dobrovolníka mají dobrovolníci povinnost

 • Respektovat a řídit se pokyny koordinátora odborných dobrovolníků na straně Brontosaurů v Himálajích a koordinátora dobrovolníků na straně školy v Mulbekhu
 • V průběhu pobytu ve vesnici Mulbekh respektovat zásady tamní etiky

Porušení (nebo opakované porušení) může vést k vyloučení dobrovolníka z dobrovolnického programu.

Příjímací řízení:

Termíny podání přihlášek: Odborní asistenti nemají stanoveno datum, do kterého musí podat přihlášku, nicméně usilujeme o to, aby byly vypsané dobrovolnické pozice obsazeny na počátku roku (tj. například do konce února).

Odesláním přihlášky a životopisu se stáváš zájemcem o dobrovolnictví. O tvém přijetí bude rozhodnuto na základě

 • Přihlášky
 • Životopisu (není povinný)
 • Absolvováním osobního pohovoru s koordinátorem odborných dobrovolníků
 • Absolvováním případného pohovoru s ředitelem mulbecké školy (není povinný)

Osobní pohovor absolvuješ osobně nebo po Skypu s koordinátorem odborných dobrovolníků za Brontosaury v Himálajích (BvH) a po Skypu s koordinátorem dobrovolníků za Mulbeckou školu (SDPS). O tvém přijetí rozhoduje koordinátor odborných dobrovolníků Jiří Sázel a ředitel školy v Mulbekhu Tsewang Norboo. 

Co se děje mezi odesláním tvé přihlášky až po tvé přijetí

 • Na základě zaslané přihlášky a životopisu tě koordinátor odborných asistentů přizve k osobnímu pohovoru. V rámci osobního pohovoru koordinátor dobrovolnického programu bude (jedná se první kolo příjímacího řízení)
  • hodnotit, zda jsi vhodný adept pro dobrovolnický program v Himálajích a zda tebou nabízené schopnosti škola v Mulbekhu požaduje pro daný dobrovolnický ročník
  • rozvíjet možnou podobu tvého programu působení
 • Většinou po prvním nebo druhém pohovoru umíme rozhodnout o tvém přijetí (popřípadě vykreslit aktuální situaci a postup). 

Ještě před podáním přihlášky:

 • vnímej obsah, který budeš vyplňovat do kolonek přihlášky týkající se předmětu tvého působení (co budeš dělat), jako jeden z prvních návrhů, který se stává předmětem konzultace na prvním pohovoru. Nejdůležitějí je tušit jaké je tvá dosavadní profesní zkušenost a jak to pasuje na to co potřebujeme.
 • Přihlášku můžeš vyplnit buď v angličtině, nebo češtině
Platnost informací: 
January, 2023